Pogrzeb

W przypadku śmierci naszych bliskich, w kancelarii parafialnej należy przedłożyć:

  • akt zgonu z USC
  • zaświadczenie o przyjęciu w ostatnim czasie sakramentów przez osobę zmarłą
  • informację z kancelarii cmentarza o dniu i godzinie pogrzebu.

Cmentarz parafialny

Historia powstania cmentarza przy parafii p.w. Św. Józefa sięga roku 1917. Wówczas to, jak zapisano w kronice parafialnej  „Dnia 24 sierpnia 1917 r. parafia Św. Józefa kupiła działkę ziemi o powierzchni 3 (trzech) mórg nowopolskich wydzieloną z gruntów Ao1 (rejestr hipoteczny Ao1) we wsi Chocianowice, wówczas guberni Piotrkowskiej, powiatu łaskiego, gminy Widzew. Działka ta była wcześniej własnością małżeństwa Karola i Marii Freitag. Akt kupna działki sporządzono dnia 24 sierpnia 1917 r., nr541, w kancelarii rejenta Teofila Chrampińskiego mającego siedzibę w Zgierzu.”

Na nekropolii oprócz nowych nagrobków znajdują się stare, przede wszystkim dawnych mieszkańców Rudy Pabianickiej m.in. rodziny Kiorhassan. Spoczywają tu również weterani wojen (m.in. płk dypl. Józef Szostak – „Ułan I Brygady Legionów. D-ca Szwadronu Przybocznego Prezydenta RP. Uczestnik Wojen Obronnych 1920 r., 1939 r. I Powstania Warszawskiego. D-ca 13 Pułku Ułanów Wileńskich (1930). PO. Szefa Sztabu Komendy Głównej Armii Krajowej. Kawaler Krzyża Virtuti Militari”), ruchu oporu z okresu okupacji niemieckiej (m.in. Władysław Zdzisław Gołaszewski – ur. 1918 zm. 2018 – w okresie II wojny światowej aresztowany za działalność polityczną w łódzkich zakładach Promotor ). Tu również znajduje się miejsce wiecznego spoczynku sióstr Bernardynek.

W centralnym miejscu cmentarza (od wejścia bramnego) znajduje potężny obelisk z murowanych, polnych kamieni zwieńczony krzyżem. Na jego froncie umieszczono tablicę z napisem: „1817 15/X 1917 Nieśmiertelnemu Wodzowi Narodu Tadeuszowi Kościuszce i Bartoszowi Głowackiemu Dzielnemu Chłopu Obrońcy Ojczyzny Rodzacy”.

Lokalizacja: ul. Mierzejowa 1

Wyszukiwarka osób pochowanych