III Niedziela Zwykła-22.01.2023

1.W trzecią niedzielę zwykłą w roku kościelnym, z inicjatywy papieża Franciszka, od 2019 roku obchodzona jest Niedziela Słowa Bożego. To szczególne zaproszenie, aby odkrywać tajemnicę Boga przez lekturę Pisma Świętego. Niech będzie to szczególny czas odkrywania Boga i umacniania wiary przez lekturę tekstów natchnionych.

Dziś chciejmy polecać w modlitwach naszych dziadków: dla żyjących prośmy o obfite łaski potrzebne na każdy dzień życia  a zmarłym wypraszajmy radość nieba.

2.   W najbliższą środę 25 stycznia, w Święto Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła  kończy się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

3.   Kolejny tydzień wizyt duszpasterskich za nami. Dziękujemy za otwarcie serc i domowego zacisza na spotkanie we wspólnocie modlitwy i życzliwej rozmowy. Nowy tydzień przed nami i nowe spotkania.

4.Serdecznie dziękuję za złożone ofiary w czasie wizyt kolędowych, za ofiary składane na tacę, jak również za te wpłacane na konto naszej parafii. Przeznaczone są one na uregulowanie należności za wykonane już prace remontowe i te które są konieczne do szybkiej realizacji, jak i na bieżące utrzymanie świątyni.

5.   Od 16 do 25 czerwca br. organizowana jest z naszej parafii pielgrzymka autokarowa do Medjugorje i do sanktuarium Matki Bożej Skalnej w Czarnogórze oraz do rodzinnego miasta Matki Teresy z Kalkuty w Albanii. Chętnych zachęcamy do kontaktu telefonicznego z organizatorami. Program pielgrzymki numery telefonów kontaktowych zamieszczone są w informacjach wyłożonych na stolikach za ławkami.

6.   Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, która jest do nabycia przy wyjściu z kościoła.

7.   W minionym tygodniu do wieczności odszedł od nas: śp. Zdzisław Szymczak. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie !

Porządek Kolędy

Poniedziałek 23.01. 2023

Od godz. 1600: ks. Proboszcz – ul. Wł. Jagiełły, Skośna

Ks. Patryk – ul.  Brydżowa; Pikowa

Od godz. 1900: ks. Andrzej – ul. Bierna

Wtorek  24.01. 2023

Od godz. 1600:  ks. Patryk – ul.Duetowa, Plenerowa, Klubowa, Leżakowa, Bulwarowa

Ks.Andrzej – ul.Amatorska; Piwowarska

Od godz. 1900:   ks. Proboszcz – ul.Komunalna 21 – 38

Środa  25.01. 2023

Od godz. 1600:   ks. Proboszcz – ul.Plastyczna, Miniaturowa

Ks.Patryk – ul. Pańska, Godna

Od godz. 1900:   ks. Andrzej – ul Okrężna

Czwartek  26.01. 2023

Od godz. 1600:  Ks.Patryk – ul.Rudzka 59-61;101; 101A i 101B; 149-109

Ks.Andrzej – ul.  Rudzka 23 – 53

Piątek   27.01. 2023

Od godz. 1600:   ks. Andrzej – ul.  Karowa

Ks.Patryk – ul. Rudzka 67 – 97; 99; 99 A; 99 B

Sobota   28.01. 2023

Od godz. 1000:   ks. Proboszcz –ul.Aleksandra 22 – 48

Ks.Patryk – ul. ul. Aleksandra 1 – 51; Rudzianka

Ks.Andrzej – ul.Atutowa, Wazów

Poniedziałek    30.01. 2023

Od godz. 1600: ks. Proboszcz – ul. Bilardowa cała

Ks.Patryk – ul. Ekonomiczna 1/3 – 61

Od godz. 1900: ks. Andrzej – ul. Szymanowskiego 2A – 5

Terminarz przygotowań do I Komunii Świętej 2022/23

Parafia: św. Józefa Oblubieńca NMP.  w Łodzi-Rudzie

Wydział Duszpasterstwa i Wydział Katechetyczny informują:

Pierwsza Komunia św. – zgodnie z nową instrukcją odbywa się na zakończenie III klasy Szkoły Podstawowej. Rodzice mają obowiązek zgłosić swoje dziecko u Księdza Proboszcza w terminie przez niego wyznaczonym. Muszą również dostarczyć metrykę chrztu św. dziecka.

W przypadku dzieci nieochrzczonych Ksiądz Proboszcz jak najszybciej podejmuje przygotowanie dziecka do chrztu św. włączając w to przygotowanie także jego rodziców. Po rozmowie z rodzicami i rozeznaniu Ksiądz Proboszcz podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka do grupy przygotowującej się do sakramentu Eucharystii w jego parafii.

Przygotowanie do I Komunii św. odbywa się jednocześnie w parafii i w szkole przez cały rok szkolny. W parafii należy zorganizować spotkania formacyjne osobno z rodzicami i osobno z dziećmi.

16-29 stycznia 2023 – Ferie!

Spotkania z rodzicami w kościele: w 4-te czwartki miesiąca – o godz. 19:00!

27 października 2022r., godz. 19:00 (IV czwartek miesiąca)

24 listopada 2022r., godz. 19:00 (IV czwartek miesiąca)

W grudniu nie ma spotkania z rodzicami (uczestniczymy w rekolekcjach adwentowych)

W styczniu nie ma spotkania z rodzicami

23 lutego 2023r., godz. 19:00 (IV czwartek miesiąca)

23 marca 2023r., godz. 19:00 (IV czwartek miesiąca)

27 kwietnia 2023r., godz. 19:00 (IV czwartek miesiąca)

Pomoc Ukrainie w Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Łodzi

Jako wspólnota parafialna chcemy włączyć się w pomoc materialną dla dotkniętych wojną uchodźców z Ukrainy. Służąc pomocą możemy, mam taką nadzieję, na nowo stworzyć

Parafialny Zespół CARITAS.

Zapraszamy chętnych do pomocy.

Dary można dostarczać w godzinach pracy kancelarii, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 10.30 oraz 16.00 – 17.30 oraz w godzinach otwarcia kościoła: rano od 7.00 do 7.30 i od 17.15 do 18.30

Komunikaty Kurii Metropolitalnej

Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi zaprasza na rekolekcje dla młodzieży męskiej
(od 15 roku życia) w terminie 3-5 lutego 2023 r. Chętni proszeni są o zgłoszenie się do
1 lutego drogą mailową (lodz.wsd@gmail.com) lub telefonicznie (42 664 88 88). Początek rekolekcji w piątek o godz. 16.00. Udział w rekolekcjach jest bezpłatny.

2. Hospicjum domowe Caritas Archidiecezji Łódzkiej informuje, że 24 stycznia 2023 roku rozpocznie się kolejny kurs podstaw opieki nad chorymi dla osób, które chciałyby wolontaryjnie pomagać w hospicjum. Zapraszamy chętnych, którzy mają ukończone
18 lat. Zapisy w biurze hospicjum domowego Caritas w Łodzi ul. Zgierska 121, pod numerami telefonów: 42 636 24 08 lub 607 617 090.

3. Duszpasterstwo Pracowników Nauki zaprasza nauczycieli akademickich na spotkanie formacyjne, które odbędzie się w środę 25 stycznia o godz. 19.00 w parafii pw. św. Alberta Chmielowskiego w Łodzi. Po Mszy św., konferencja pt. „Współpracownik Prawdy” – dziedzictwo Papieża Benedykta XVI.

4. Zapraszamy na świąteczne spotkanie Pieszej Pielgrzymki Łódzkiej na Jasną Górę, które odbędzie się 29 stycznia 2023 r. w kościele pw. Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi. Rozpocznie się ono Mszą św. o godz. 18.00 sprawowaną w intencji dzieła pielgrzymki łódzkiej oraz wszystkich, którzy to dzieło tworzą.

Święta i wspomnienia

25 stycznia

Nawrócenie Św Pawła

Szaweł urodził się w Tarsie w Cylicji (obecnie Turcja) około 5-10 roku po Chrystusie. Pochodził z żydowskiej rodziny silnie przywiązanej do tradycji. Byli niewolnikami, którzy zostali wyzwoleni. Szaweł odziedziczył po nich obywatelstwo rzymskie. Uczył się rzemiosła – tkania płótna namiotowego. Później przybył do Jerozolimy, aby studiować Torę. Był uczniem Gamaliela (Dz 22, 3). Gorliwość w strzeżeniu tradycji religijnej sprawiła, że mając około 25 lat stał się zdecydowanym przeciwnikiem i prześladowcą Kościoła. Uczestniczył jako świadek w kamienowaniu św. Szczepana. Około 35 roku z własnej woli udał się z listami polecającymi do Damaszku (Dz 9, 1n; Ga 1, 15-16), aby tam ścigać chrześcijan. Jak podają Dzieje Apostolskie, u bram miasta „olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» – «Kto jesteś, Panie?» – powiedział. A On: «Jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić» (Dz 9, 3-6).
Po tym nagłym, niespodziewanym i cudownym nawróceniu przyjął chrzest i zmienił imię na Paweł.
Po trzech latach pobytu w Damaszku oraz krótkim pobycie w Jerozolimie odbył trzy misyjne podróże: pierwszą – w latach 44-49: Cypr-Galacja, razem z Barnabą i Markiem; drugą w latach 50-53: Filippi-Tesaloniki-Berea-Achaia-Korynt, razem z Tymoteuszem i Sylasem; trzecią w latach 53-58: Efez-Macedonia-Korynt-Jerozolima.
Św. Paweł, nazywany Apostołem Narodów, jest autorem 13 listów do gmin chrześcijańskich, włączonych do ksiąg Nowego Testamentu.