Ogłoszenia Parafialne

 XVII Niedziela zwykła – 25.07. 2021

  1. Od jutra wszystkie nabożeństwa będą odprawiać się w kościele.
  2. Dzisiaj św.Krzysztofa patrona Kierowców. Po każdej mszy św. poświęcenie pojazdów. Jeden kapłan poświęca pojazdy parkowane po jednej stronie, a drugi po drugiej stronie ul. Farnej. Prosimy o cierpliwe oczekiwanie na podejście kapłana. Złożona ofiara to dar na malowanie kościoła.
  3. Do puszek zbierana jest dzisiaj ofiara na dzieła Caritas.
  4. Dekret ks. Abpa o zakończeniu posługi ks. Proboszcza …..
  5. Prośba ks. Proboszcza o pomoc mężczyzn w przeprowadzce w sobotę o g. 10;00 – /przeniesienie mebli z jednej klatki do drugiej/.
  6. W tygodniu odprawiliśmy msze św, w int. Radia Maryja i w int. składanych do MB Nieust. Pomocy.
  7. Zakończone zostało malowanie kościoła. W tym tygodniu zostanie jeszcze odnowienie i przemalowanie figur w prezbiterium w tonacji tabernakulum. W kilku miejscach mogą wystąpić nieuniknione lekkie plamy, spowodowane głębokim zawilgotnieniem. Dopiero po wyschnięciu będą ponownie zamalowane. Zostały umyte okna wysokie, bezwitrażowe. Widoczne jednak nieczystości są niedostępne pomiędzy pleksą i szybą.
  8. W sobotę prosimy także panie o umycie kościoła po malowaniu z własnym sprzętem – wiaderko, ścierka , mop. o g.10;00.
  9. Podziękowanie za ofiary za wszystkie ofiary na malowanie kościoła. Za ofiarę Żywej Róży 1200 zł. Kto może i pragnie włączyć się tę inwestycję – prosimy o ofiarę i dziękujemy, bo jeszcze potrzebujemy.
  10. Pod chórem prasa katolicka – zachęcamy do nabycia.

Komunikaty Kurii Metropolitalne

1. Rozpoczyna się rekrutacja do Studium Organistowskiego na rok akademicki 2021/22. Celem Studium Organistowskiego jest przygotowanie do samodzielnego wykonywania funkcji organisty kościelnego. Program nauczania realizowany jest w cyklu 5-letnim, w trybie zajęć wykładowych oraz indywidualnych (fortepian, organy). W indywidualnych przypadkach – po sprawdzeniu wiedzy i umiejętności – kandydat może być przyjęty na rok wyższy. Zapraszamy także organistów już zatrudnionych w parafiach, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje muzyczno-liturgiczne. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 23 czerwca 2021 r. od godz. 17.00 w Studium Muzyki Kościelnej AŁ (lub w II połowie września). Zgłoszenia przyjmowane są w Sekretariacie Studium Muzyki Kościelnej AŁ, ul. Zgierska 123 lub drogą elektroniczną – e-mail: smk@archidiecezja.lodz.pl. Informacje: kom. 882 383 785.

2. Szkoła Duchowości Franciszkańskiej kontynuuje swoją działalność. Celem tego przedsięwzięcia jest przypomnienie osoby i działalności św. Franciszka z Asyżu i korzystając z Jego mądrości danie odpowiedzi na pytania, jakie niesie dzisiaj Kościół i świat. To cykl spotkań
z wykładowcami, gdzie w ośmiu kolejnych spotkaniach będą poruszane tematy: źródła, człowiek, Kościół, wiara, modlitwa, praca, pokuta, rozwój. Zajęcia już drugiej edycji rozpoczną się 30 października, będą się odbywały raz w miesiącu przy Parafii MB Anielskiej i potrwają do maja przyszłego roku. Dodatkowe informacje i zapisy u s. Eli pod nr tel. 511 978 153 i o. Stanisława, Asystenta Prowincjalnego FZŚ – tel. 605 766 419 oraz na plakatach.

3. W tym roku Franciszkański Zakon Świeckich obchodzi Jubileusz 800-lecia swojej działalności. Chcemy wyrazić wdzięczność Bogu za Braci i Siostry  na przestrzeni wieków, za świętych i Błogosławionych na całym świecie i wiele dobra, które powstaje przez ich życie duchem franciszkańskim. Na gruncie polskim warto wspomnieć Sługę Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stanisławę Leszczyńską, o. Rafała Chylińskiego, bł. Anielę Salawę i wielu innych. Mszy św., która będzie celebrowana w bazylice archikatedralnej w Łodzi dnia
28 sierpnia 2021, będzie przewodniczył ks. bp Marek Marczak. Zapraszamy Kapłanów asystujących FZŚ, Siostry i Braci z FZŚ i wszystkich chcących z nami dziękować.   

Święta i wspomnienia

25 lipca Święty Krzysztof, męczennik

Imię Krzysztof wywodzi się z języka greckiego i oznacza tyle, co “niosący Chrystusa”. O życiu św. Krzysztofa brak pewnych wiadomości. Według późniejszych, ale prawdopodobnych świadectw, opartych na tradycji, św. Krzysztof miał pochodzić z Małej Azji, z prowincji rzymskiej Licji. Tam miał ponieść śmierć męczeńską za panowania cesarza Decjusza ok. 250 roku. Jest jednym z Czternastu Wspomożycieli, czyli szczególnych patronów.
Najstarszym dowodem kultu św. Krzysztofa z Licji jest napis z roku 452, znaleziony w Haidar-Pacha, w Nikomedii, w którym jest mowa o wystawionej ku czci Męczennika bazylice w Bitynii. Dowodzi to niezawodnie, że w tym czasie Święty odbierał szczególną cześć w Nikomedii i w Bitynii. Jest także podana wzmianka, że w synodzie w Konstantynopolu w 536 roku brał udział niejaki Fotyn z klasztoru św. Krzysztofa, co również potwierdza kult Męczennika. Papież św. Grzegorz I Wielki (+ 604) pisze, że w Taorminie na Sycylii za jego czasów istniał klasztor pw. św. Krzysztofa.