Ogłoszenia Parafialne

Zesłanie Ducha Św.- 31.05.2020

  1. Jutro II Dzień Świąt Zesłania Ducha św. – Święto NMP Matki Kościoła. Msze św. o g. 7;00, 17;00 i 18;00.
  2. Od Jutra Nabożeństwo Do Najświętszego Serca Pana Jezusa – codziennie o g. 17,30. Msze św. o g. 17;00 i 18;00.
  3. W tygodniu I piątek miesiąca. Spowiedź rano i od godz. 17;00. Odwiedziny wszystkich chorych- I piątkowych od g. 8;00.
  4. W kościele, po zmianach związanych z epidemią , obowiązują nas tylko maseczki i komunia św. na rękę.
  5. Zachęta do nabycia dzisiejszej prasy katolickiej

6.Bóg zapłać za złożone bezimienne ofiary na kościół. Dziękujemy także za ofiary przesłane przez internet. Jeżeli nie jesteśmy w kościele, a chcemy złożyć ofiarę na parafię możemy dokonać przelewu na parafialne konto: którego numer jest na internetowej stronie parafialnej: parafiaruda.pl/kontakt  Dziękujemy za każdą ofiarę, jako zrozumienie także materialnych potrzeb parafii.

Witamy! – Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Święta i wspomnienia

Trójca Święta

Wiara w Trójca Świętajednego Boga w trzech Osobach jest jednym z najbardziej specyficznych elementów chrześcijaństwa. Żadna inna religia tej tajemnicy nie podaje do wierzenia. Istnienie Trójcy Świętej jest dogmatem naszej wiary. Samym ludzkim rozumem nie doszlibyśmy do tej prawdy. Objawił nam to Jezus Chrystus. Jest wiele miejsc, na których Pan Jezus mówi o swoim Ojcu jako odrębnej Osobie-Bogu. Można przytoczyć kilkadziesiąt miejsc w Ewangeliach, gdzie jest mowa o Duchu Świętym jako równym Ojcu i Synowi i jako o odrębnej od nich Osobie. Gdy archanioł zwiastuje Maryi, że zostanie Matką, Ewangelista wyraźnie zaznacza, że to Bóg go posłał, aby Jej zwiastować, iż porodzi Syna Bożego – i że stanie się to za sprawą Ducha Świętego (Łk 1, 30-35).
Przy chrzcie Pana Jezusa objawia się cała Trójca Święta: Syn Boży stoi na brzegu, Bóg Ojciec daje Mu świadectwo głosem a Duch Święty jawi się nad Jezusem w postaci gołębicy (Łk 3, 22-23). Zanim Pan Jezus wstąpił do nieba, powiedział Apostołom te znamienne słowa: “Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19). Kiedy Chrystus zapowiada zesłanie Ducha Świętego na Apostołów, mówi: “Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam” (J 14, 16). “Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy” (J 14, 26). “Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 15, 26).