Ogłoszenia Parafialne

 XI Niedziela zwykła – 13.06. 2021

 1. Dzisiaj zbiórka ofiar na tacę na budowę kościołów Archidiecezji Łódzkiej.
 2. Dzisiaj Procesja Fatimska rozpocznie się o godz. 21.00 w kościele rektoralnym Sióstr Bernardynek.
 3. W czerwcu – każdego dnia odprawiamy nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 17.30. Zapraszamy.
 4. W poniedziałek zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu o godz. 16.30, we wtorek po wieczorowej mszy św. na Nowennę do Św. Józefa, w środę po wieczorowej Mszy Św. na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Nabożeństwa powtarzają się każdego tygodnia. Zapraszamy.
 5. W czerwcu rozpoczniemy malowanie kościoła. Bóg zapłać za ofiary już złożone. Kto jednak pragnie wesprzeć to wielkie dzieło, niech złoży ofiarę na tacę w kopercie, osobiście lub przelewem na internetowe konto parafialne z tytułem: na malowanie kościoła.
 6. Przypominamy, że w Kościele nadal zakrywamy usta i nos maseczkami ochronnymi. Przed Komunią Świętą prosimy dezynfekować dłonie. Komunię Świętą udzielamy na lewą wyciągniętą rękę. Prawą zaś, podkładamy pod spód, czyniąc tron, i prawą ręką przyjmujemy Najświętszy Sakrament natychmiast, w obecności kapłana. Zatem nie chwytamy Komunii Świętej palcami. Osoby przyjmujące Komunię Świętą do ust, podchodzą na końcu i otrzymują Komunię Świętą, po każdorazowej dezynfekcji dłoni kapłana.
 7. Pod chórem jest do nabycia nowa prasa katolicka.

Komunikaty Kurii Metropolitalne

1. Szkoła Katechistów Archidiecezji Łódzkiej zaprasza na Mszę św. kończącą dwuletni cykl formacji. Msza św. w archikatedrze w Łodzi, pod przewodnictwem ks. abp. Grzegorza Rysia, będzie celebrowana w poniedziałek 14 czerwca o godz. 18.00. Po Mszy św. nastąpi wręczenie dyplomów i misji nowym katechistom.

2. Przesyłamy bezpłatny numer miesięcznika Tota Tua – magazyn Matki Słowa. Jest on pomocą formacyjną i duszpasterską dla parafian. Pismo opiera się o Program Duszpasterski Kościoła w Polsce oraz formację zgodną z rytmem roku liturgicznego. Pismo utrzymuje się
z dobrowolnych datków czytelników (nr konta na pierwszej stronie).  Jeśli Ksiądz będzie zainteresowany większą ilością egzemplarzy prosimy o kontakt z redakcją pisma – Hanna Nadzieja – sekretarz redakcji nr tel. 510 680 069.

3. Ksiądz Arcybiskup zaprasza Kapłanów Archidiecezji Łódzkiej do udziału w trzech charytatywnych biegach:

 • 20.06.2021 –  Stawy Stefańskiego (bieg pod hasłem „Daj Pan Cegłę̨”),
 • 29.08.2021 –  Stawy Stefańskiego (bieg pod hasłem „Polej Beton”),
 • 25.09.2021 –  Stawy Stefańskiego (bieg pod hasłem „Rzuć́ Dachówkę̨”).

Podczas biegu odbędzie się̨ zbiórka środków na budowę̨ Wyjątkowego Domu dla osób długotrwale chorujących psychicznie i osób z chorobą Alzheimera.

W ramach biegów odbędzie się atestowana rywalizacja indywidualna i drużynowa. Drużyna powinna liczyć minimum 5 osób (w tym minimum 1 kobieta). Do rywalizacji drużynowej organizatorzy zapraszają w szczególności: urzędy i instytucje publiczne, kapłanów, służby mundurowe, organizacje pozarządowe, służbę zdrowia, artystów, szkoły sportowe, przedstawicieli biznesu, kluby sportowe, placówki wspierające osoby z niepełnosprawnoś-ciami.

Dystans biegu: 5 km. W trakcie biegu można biec, maszerować (również z kijkami nordic walking), uprawiać slow jogging lub jechać na wózku inwalidzkim – każda forma aktywności będzie mile widziana. Zachęcamy do startu w strojach „służbowych” (np. strażacy
w mundurach, duchowni w sutannach). Nagrodą za najlepsze wyniki w cyklu 3 biegów będzie honorowa statuetka „Budowniczy Wyjątkowego Domu” oraz nagrody rzeczowe. Po każdym z biegów każdy uczestnik dostanie pamiątkowy medal wykonany przez osoby
z niepełnosprawnościami. Ponadto wyróżnienie otrzymają najliczniejsza drużyna i najszybsza drużyna.

Harmonogram każdego cyklu:

 • 14.30 – rozpoczęcie pracy biura zawodów (wszystkie biegi),
 • 15.00 – przygotowanie miejsca startu/mety i biura zawodów,
 • 16.45 – zamknięcie biura zawodów biegi towarzyszące,
 • 17.00 – kids a (2015 i młodsi) – 250m,
 • 17.30 – kids b (2014 – 2008) – 500m,
 • 17.30 – zamknięcie biura zawodów bieg główny,
 • 18.00 – start biegu głównego 5km,
 • 19.00 – zamknięcie mety i dekoracje.

Zapisy na bieg oraz regulamin na stronie www.time4s.pl

Informacje o kampanii na stronie www.wyjatkowydom.org.pl

4. Zachęcamy do zainteresowania parafian z informacjami dotyczącymi rodzicielstwa zastępczego:

a) Kto może zostać rodziną zastępczą:

 • małżeństwa, bez względu na staż związku,
 • osoby żyjące samodzielnie, np. wdowa, osoba niezamężna, nieżonata,
 • osoby mające swe własne dzieci lub aktualnie bezdzietne,
 • osoby zarówno młode 30+, w wieku średnim jaki i blisko przejścia na emeryturę,
 • osoby mieszkające we własnym lub wynajmowanym domu lub mieszkaniu.

b) Jak zostać rodziną zastępczą:

 • zgłosić się do MOPS Łódź, tel. 506 980 979, mail: rodzinajestdladzieci@mops.lodz.pl i umówić na spotkanie wstępne,
 • zgromadzić odpowiednie dokumenty, spotkać się z psychologiem i pedagogiem,
 • ukończyć szkolenie organizowane przez MOPS trwające około 3 miesiące,
 • przygotować dom/mieszkanie do przyjęcia dziecka lub dzieci,
 • zapoznać się z przyjmowanym dzieckiem podczas spotkań w domu dziecka.

c) Jakie wsparcie przysługuje rodzinom zastępczym

 • bezpłatne wsparcie specjalistów: psychologów, terapeutów, pedagogów,
 • 1500 zł miesięcznie na każde dziecko na pokrycie kosztów jego utrzymania, dzieci niepełnosprawne dodatkowe 200 zł/m-c,
 • w przypadku rodziny zawodowej (min 2 dzieci) dodatkowe wynagrodzenie 3000 zł brutto (około 2100 zł netto) oraz płatny 30 dniowy urlop,
 • jednorazowe wsparcie materialne i  finansowe (1500 zł) w momencie przyjęcia nowego dziecka do rodziny,
 • wsparcie organizacji pozarządowych oraz projektów w ramach miejskiego budżetu obywatelskiego.

WYJĄTKOWY DOM

Serdecznie zapraszamy Kapłanów Archidiecezji Łódzkiej

do udziału w trzech charytatywnych biegach:

20.06.2021 Stawy Stefańskiego (bieg pod hasłem „Daj Pan Cegłę”)

29.08.2021 Stawy Stefańskiego (bieg pod hasłem „Polej Beton”)

25.09.2021 Stawy Stefańskiego (bieg pod hasłem „Rzuć Dachówkę”)

Podczas biegu odbędzie się zbiórka środków na budowę Wyjątkowego Domu

dla osób długotrwale chorujących psychicznie

i osób z chorobą Alzheimera.

W ramach biegów odbędzie się atestowana rywalizacja indywidualna i drużynowa. Drużyna powinna liczyć minimum 5 osób (w tym minimum 1 kobieta). Do rywalizacji drużynowej zapraszamy w szczególności: urzędy i instytucje publiczne, kapłanów, służby mundurowe, organizacje pozarządowe, służbę zdrowia, artystów, szkoły sportowe, przedstawicieli biznesu, kluby sportowe, placówki wspierające osoby z niepełnosprawnościami.

Dystans biegu: 5 km. W trakcie biegu można biec, maszerować (również z kijkami nordic walking), uprawiać slow jogging lub jechać na wózku inwalidzkim – każda forma aktywności będzie mile widziana. Zachęcamy do startu w strojach „służbowych” (np. strażacy w mundurach, duchowni w sutannach). Nagrodą za najlepsze wyniki w cyklu 3 biegów będzie honorowa statuetka „Budowniczy Wyjątkowego Domu” oraz nagrody rzeczowe. Po każdym z biegów każdy uczestnik dostanie pamiątkowy medal wykonany przez osoby z niepełnosprawnościami. Ponadto wyróżnienie otrzymają najliczniejsza drużyna i najszybsza drużyna.

HARMONOGRAM KAŻDEGO CYKLU

14:30 ROZPOCZĘCIE PRACY BIURA ZAWODÓW (wszystkie biegi)

15:00 PRZYGOTOWANIE MIEJSCA STARTU/METY i BIURA ZAWODÓW

16:45 ZAMKNIĘCIE BIURA ZAWODÓW BIEGI TOWARZYSZĄCE
17:00 KIDS A (2015 i młodsi) – 250m
17:30 KIDS B (2014 – 2008) – 500m
17:30 ZAMKNIĘCIE BIURA ZAWODÓW BIEG GŁÓWNY
18:00 START BIEGU GŁÓWNEGO 5km
19:00 ZAMKNIĘCIE METY
19:00 DEKORACJE

Zapisy na bieg oraz regulamin na stronie www.time4s.pl

Informacje o kampanii na stronie www.wyjatkowydom.org.pl

Święta i wspomnienia

Kult
Najświętszego Serca Pana Jezusa

Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecza; początkowo miał charakter prywatny, z czasem ogarnął szerokie rzesze społeczeństwa.

Mistyka średniowiecza łączyła kult Serca Jezusowego w bardzo żywym nabożeństwem do Najświętszej Rany boku Jezusa. Do najwcześniejszych, którzy w Ranie boku, otwartej włócznią żołnierza, odnaleźli Serce Boże, należy nieznany autor poetyckiego utworu Winny szczep mistyczny. Mówi w nim, że właśnie w tej Ranie odnalazł Serce Boże, że spocznie przy Nim, że się już z Nim nie rozstanie. Cały zakon św. Dominika Guzmana – dominikanie – bardzo wcześnie przyswoił sobie nabożeństwo do zranionego boku i Serca Pana Jezusa. W piątek po oktawie Bożego Ciała, a więc w dzień, który Chrystus wybrał sobie na święto Jego Serca, dominikanie odmawiali oficjum o Ranie boku Pana Jezusa.
Warto wymienić przynajmniej kilku świętych i błogosławionych, którzy wyróżniali się w średniowieczu szczególnym nabożeństwem do Serca Pana Jezusa; w tym Sercu znaleźli dla siebie źródło szczególnej radości i uświęcenia: