Ogłoszenia Parafialne

 XXIX Niedziela Zwykła – 17.10. 2021

 1. Dzisiaj spotkanie Kół Żywego Różańca po Mszy o godz. 7:00 w domu parafialnym.
 2. Jutro przypada wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty, który zanim rozpoczął kroczenie drogą Pańską, był lekarzem. Tego dnia pamiętajmy o pracownikach służby zdrowia, o tych, którzy służą nam i opiekują się nami.
 3. W piątek 22 października wspominamy w Kościele św. Jana Pawła II.
 4. Na prośbę działającej przy naszej parafii Grupy Mężczyzn Świętego Józefa, w każdy IV wtorek miesiąca po Mszy Św. wieczornej, będzie miała miejsce godzinna adoracja Najśw. Sakramentu zakończona litanią do św. Józefa. Najbliższa adoracja we wtorek 26 października br. Wszystkich spragnionych bliskości Chrystusa
 5. Trwamy miesiącu różańca świętego.Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe każdego dnia o godz. 17:30. Dzieci zapraszamy we wtorki i czwartki.
 6. Od dziś tj. od niedzieli 17 października będziemy przyjmować na wypominki czyli modlitwy za naszych bliskich zmarłych: roczne, półroczne i  oktawalne (tzn. przez osiem dni od 1 do 8 listopada wypominki a następnie Msza Święta w intencji zmarłych podanych w tych wypominkach) oraz jednorazowe (które będą tylko na cmentarzu w dniu 1 listopada).
 7. Są już w parafii świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Wzorem lat ubiegłych proszę panie z parafialnego zespołu charytatywnego oraz członków Domowego Kościoła o pomoc w ich rozprowadzaniu po niedzielnych mszach św.
 8. W przyszłą niedzielę taca na Misje.
 9. Od wakacji w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 9:00 otwarta jest nasza parafialna biblioteka. Wszystkich stałych czytelników, jak i nowych, zachęcamy do korzystania z możliwości obcowania ze słowem pisanym.
 10. Uprzejmie prosimy o zachowywanie dwutygodniowego wyprzedzenia w podawaniu treści zarezerwowanych intencji mszalnych. To pozwali na umieszczanie pełnego ich zasobu w gablocie przed kościołem. Jednocześnie zachęcamy do sprawdzania poprawności umieszczonych tam intencji, co zapobiegnie możliwym pomyłkom.
 11. Pragnę podziękować za wszelkie ofiary złożone w minionym tygodniu na tacę oraz za wpłaty na konto parafii, a przeznaczone na cele wspólnoty parafialnej i utrzymanie świątyni. 
 12. Prasę katolicką znajdziemy jak zwykle przy wyjściu z kościoła. Zachęcamy do lektury.
 13. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty do wieczności odeszli:
  śp.: Krystyna Gościmińska, Regina Piotrowska, Zdzisław Kopeć i Tadeusz Polecajmy ich Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek…

Komunikaty Kurii Metropolitalnej

1. Zapraszamy na projekcje filmu dokumentalnego o słudze Bożej Stanisławie Leszczyńskiej pt. „Położna” w reżyserii Marii Stachurskiej w Łódzkim Domu Kultury w następujące dni: 9, 10, 15, 16, 17, 31 października o godz. 15.30 oraz 30 października o godz. 16.00.Bilety do nabycia w kasie Łódzkiego Domu Kultury lub przez internet:https://kino.ldk.lodz.pl/film?title=polozna. (Ks. abp Grzegorza Ryś prosi Księży Proboszczów o ułatwienie wiernym udziału w projekcjach, tak aby postać Sługi Bożej była znana jak najszerzej.)

Duszpasterstwo Służby Zdrowia i Pracowników Pomocy Społecznej zaprasza wszystkich związanych z posługą chorym, z racji dnia patrona Służby Zdrowia św. Łukasza Ewangelisty, na uroczystą Mszę św. celebrowaną w poniedziałek 18 października
o godz. 18.00
w parafii pw. Św. Faustyny w Łodzi (Plac Niepodległości 1). Duszpasterstwo Kobiet zaprasza kobiety (szczególnie: studentki, młode mamy, na początku pracy zawodowej) do udziału w spotkaniach: Kobiety kobietom, które cyklicznie odbywać się będą w każdy trzeci wtorek miesiąca w kościele pw. Ap. Piotra i Pawła w Łodzi
(ul. Nawrot 104). Pierwsze spotkanie, 19 października, rozpocznie się Mszą św. o godz. 18.30, po której gościem spotkania będzie s. Anna Maria Pudełko AP – psychopedagog powołań, autorka książek dla kobiet, w których porusza temat relacji międzyludzkich
i relacji z Bogiem

Święta i wspomnienia

18 października Św Łukasz Ewangelista

Euzebiusz z Cezarei i Tertulian piszą, że rodzinnym miastem św. Łukasza była Antiochia Syryjska. W tym cała tradycja jest zgodna. Był poganinem, a nie Żydem. Zdaje się to potwierdzać pośrednio św. Paweł Apostoł, kiedy w Liście do Kolosan wymienia najpierw swoich przyjaciół i pomocników z narodu żydowskiego, a potem z pogaństwa. Łukasza umieszcza w grupie drugiej (Kol 4, 10-14). Naukę Chrystusa Łukasz przyjął przed przystąpieniem do św. Pawła. Nie należał do 72 uczniów Pana Jezusa, jak o tym pisze św. Epifaniusz, ani też nie należy go utożsamiać z uczniem, który z Jezusem zetknął się w dzień Jego zmartwychwstania w drodze do Emaus, jak to twierdzą św. Grzegorz Wielki i Teofilakt.
Z zawodu Łukasz był lekarzem, jak o tym pisze wprost św. Paweł Apostoł (Kol 4, 14). Należał do ludzi wykształconych i doskonale obeznanych z ówczesną literaturą. Świadczy o tym jego piękny język grecki, kronikarska dokładność informacji i umiejętność zdobywania źródeł. Jego znajomość judaizmu jest powierzchowna, a łacińskie imię wskazuje na jego pochodzenie. Około 40 r. po narodzeniu Chrystusa i ok. 7 lat po Jego śmierci zapewne w samej Antiochii stał się wyznawcą Chrystusa.
Około 50 r. po raz pierwszy spotyka na swojej drodze św. Pawła, przyłącza się do niego jako uczeń, towarzysz podróży i lekarz. Nie wiemy, dlaczego dopiero w Troadzie św. Paweł zabrał go ze sobą w długą podróż apostolską (Dz 16, 10-17). W Filippach św. Paweł go zostawia, znowu nie wiemy z jakiej przyczyny. Dopiero w trakcie trzeciej podróży, która rozpoczęła się w 58 r., Łukasz przyłącza się ponownie do Apostoła, aby go już więcej nie opuścić. Towarzyszy mu do Jerozolimy, potem zaś do Rzymu. Swą wierność Łukasz posunął tak dalece, że jako jedyny pozostał przy św. Pawle w więzieniu w Rzymie (2 Tm 4, 11). W czasie aresztowania i dwóch lat więzienia św. Pawła w Cezarei Palestyńskiej Łukasz miał dosyć czasu, aby zapytać naocznych świadków o szczegóły, które przekazał w swojej Ewangelii.
Nie wiemy, co działo się z Łukaszem po męczeńskiej śmierci św. Pawła (+ 67). Ojcowie Kościoła i liczne legendy wymieniają wiele różnych miejsc (Achaję, Galię, Macedonię itp.), w których miał nauczać. Wydaje się to mało wiarygodne. Bardziej prawdopodobna wydaje się wzmianka, w której autor pewnego prologu do Ewangelii (pochodzącego z II w.) twierdzi stanowczo, że Łukasz zmarł w Beocji przeżywszy 84 lata. Tak dawna wzmianka, sięgająca czasów niemal apostolskich, zasługuje na wiarę. Autor nie wspomina jednak o śmierci męczeńskiej, pisze tylko, że Łukasz zmarł „pełen Ducha Świętego”. Dlatego późniejsze świadectwa o jego męczeńskiej śmierci są raczej legendą.

Święty Łukasz

Łukasz zostawił po sobie dwie bezcenne pamiątki, które zaskarbiły mu wdzięczność całego chrześcijaństwa. Są nimi Ewangelia i Dzieje Apostolskie. Chociaż sam prawdopodobnie nie znał Jezusa, to jednak badał świadków i od nich jako z pierwszego źródła czerpał wszystkie wiadomości. Formę i układ swej Ewangelii upodobnił do tekstu poprzedników, czyli do Mateusza i Marka. Ubogacił ją jednak w wiele cennych szczegółów, które tamci pominęli w swoich relacjach. Jako jedyny przekazał scenę zwiastowania i narodzenia Jana Chrzciciela i Jezusa, nawiedzenie św. Elżbiety, pokłon pasterzy, ofiarowanie Jezusa i znalezienie Go w świątyni – jest więc autorem tzw. Ewangelii Dzieciństwa Jezusa. Zawdzięczamy mu niejeden szczegół z życia Matki Bożej.