Ogłoszenia Parafialne

II Niedziela Wielkiego Postu- 28.02.2021

 

1.We wszystkie niedziele W.Postu  Gorzkie Żale o g. 17.15.

2.W piątek -Droga Krzyżowa o g. 18,30

3.W tygodniu przypada I piątek miesiąca – spowiedź rano i od godz. 17;00.

4.O g. 18 Msza św. wynagradzająca NMP w I sobotę miesiąca.

5.Dzisiaj zbieramy ofiary do puszek na potrzeby polskich misjonarzy w Afryce.

6.Od dzisiaj Caritas rozprowadza świece wielkanocne, jako Wielkanocne Dzieło Pomocy Dzieciom. Paschaliki i jaja świąteczne możemy nabyć pod chórem.

7.W niedziele Wielkiego Postu zbiórka ofiar do puszek na kwiaty do Grobu Pańskiego.

8.Rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży odbędą się w ramach zajęć katechetycznych online.

9.W parafii rekolekcyjnym i wielkopostnym Dniem Skupienia będzie V Niedziela Wielkiego Postu.

10.Zachęcamy do odbycia wielkanocnej spowiedzi. Każda spowiedź w czasie Wielkiego Postu będzie dla nas spowiedzią wielkanocną.

Zapraszamy na 5 pierwszych sobót miesiąca – jako wynagrodzenie za nasze grzechy!

I Sobota Miesiąca – 06 marca 2021 r. godz. 18.00.

Zapraszamy na 5 Pierwszych Sobót Miesiąca poczynając od grudnia 2020 r., a kończąc w maju 2021 r. Matka Najświętsza wezwała nas do tego w Orędziu Fatimskim, by czcić Jej Niepokalane Serce. By ratować siebie i świat, przez 5 pierwszych sobót miesiąca z rzędu należy spełnić 4 warunki: przystąpić do spowiedzi, przyjąć Komunię Świętą, odmówić cząstkę różańca, rozważając jedną tajemnicę różańcową. Wszystkie te 4 warunki należy spełniać w intencji wynagradzającej za bluźnierstwa, zniewagi, obojętność i inne grzechy raniące Niepokalane Serce Maryi. Każdemu, kto przez 5 miesięcy z rzędu odprawi nabożeństwo pierwszo sobotnie według 4 warunków, Maryja obiecuje: „Duszom, które w ten sposób starają się mi wynagrodzić, obiecuję towarzyszyć w godzinie śmierci z wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia”.

Nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca
mają w dzisiejszych czasach kolosalne znaczenie. 
Nie tylko ratują dusze biednych grzeszników, 
ale są też realnym ratunkiem dla Kościoła i świata.
Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników! 
Bóg chce je uratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie 
nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. 
A zatem, by ratować siebie i świat, 
przez 5 pierwszych sobót miesiąca z rzędu 
spełnij 4 warunki, o które prosiła Maryja 
w kolejnym objawieniu, 10.12.1925 r. w Pontevedra:
przystąp do spowiedzi przyjmij 
Komunię Świętą odmów część różańca przez 15 min. 
rozważaj jedną lub kilka tajemnic różańcowych
Pamiętaj, aby wszystkie 4 warunki spełniać 
w intencji wynagradzającej za bluźnierstwa, 
zniewagi, obojętność i inne grzechy raniące 
Niepokalane Serce Maryi. Każdemu, kto przez 5 miesięcy z rzędu odprawi 
nabożeństwo pierwszo sobotnie według 4 warunków, 
Maryja obiecuje: Duszom, które w ten sposób
starają się mi wynagrodzić, obiecuję towarzyszyć 
w godzinie śmierci z wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia.
 
Więcej informacji na www.soboty.pl

Komunikaty Kurii Metropolitalnej

                                       Dyspensa
  
Mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie zdrowia i życia, udzielam
 (zgodnie z kanonami: 87 §1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego)
 dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta 
nakazane do dnia 28 lutego 2021 roku następującym wiernym 
archidiecezji łódzkiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie:
 a. w podeszłym wieku,
 b. z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
 c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują
 nad nimi bezpośrednią opiekę,
 d. które czują obawę przed zarażeniem,
 e. objętym kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym,
 f. wszystkim, którzy w wyniku ograniczeń prawnych 
nie będą mogli uczestniczyć we Mszy św. 
  
 Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność w te dni na Mszy świętej
 nie jest obciążona grzechem.
 Jednocześnie korzystających z dyspensy zachęcam do udziału
 we Mszy świętej w dni powszednie, z zachowaniem roztropności
 wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych.
 Zachęcam również, aby osoby korzystające z dyspensy trwały 
na osobistej i rodzinnej modlitwie, i do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła 
poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.               
  
                                                            
                                                                                               X Grzegorz Ryś
                                                                                    Arcybiskup Metropolita Łódzki
   

1. Zapraszamy Młodzież naszej archidiecezji do wspólnego odkrywania głębi Wielkiego Postu.
W każdą niedzielę, w ramach projektu „Znaki z góry”, w kościele Księży Salezjanów p.w. Matki Boskiej Wspomożycielki Wiernych (Łódź, Wodna 34) odbędzie się krótka tematyczna konferencja, spotkania w małych grupach dzielenia oraz Eucharystia pod przewodnictwem abp. Grzegorza Rysia. Zaczynamy już w I niedzielę Wielkiego Postu o godz. 14.30. Wydarzenie będzie miało formę hybrydową – w kościele fizycznie może uczestniczyć 80 osób (trzeba zapisać się przez formularz), ale będzie też można włączyć się online – transmisja  na YouTube i Facebook. Szczegóły na plakacie i w kolejnych ogłoszeniach w najbliższym czasie. Organizatorem wydarzenia jest Wydział Katechetyczny, Duszpasterstwa Młodzieży
i Akademickie oraz Salezjanie.

Ujednolicone teksty modlitw w języku polskim oraz melodie sekwencji liturgicznych stosowanych w Lekcjonarzu. Wszystkie teksty załączone są poniżej w pliku pdf.

Święta i wspomnienia

10 lutego Święta Scholastyka, dziewica

Scholastyka pochodziła z Nursji (w środkowych Włoszech) i była siostrą bliźniaczką św. Benedykta. Na miejscu ich urodzenia stoi skromny kościół pw. św. Benedykta. W podziemiach kościoła pokazują część muru, który stanowił dom rodzinny Scholastyki i Benedykta.
Scholastyka była niewątpliwie od dziecka pod urokiem św. Benedykta. Towarzyszyła też mu w jego podróżach i naśladowała jego tryb życia, poświęcony Panu Bogu. Kiedy Benedykt założył pierwszy klasztor w Subiaco, ona założyła podobny klasztor dla niewiast. Do dnia dzisiejszego istnieją tam dwa klasztory na pobliskich wzgórzach: w Subiaco męski klasztor św. Benedykta, a w Plombariola – żeński klasztor św. Scholastyki. Można także oglądać grotę, gdzie się spotykali na świętych rozmowach. Podobnie działo się na Monte Cassino.
Kiedy spotkali się po raz ostatni na tej ziemi, ich rozmowa przedłużyła się do nocy. Benedykt chciał już odejść wraz ze swymi towarzyszami, ale siostra błagała go, by jeszcze pozostał. Kiedy ten jednak stanowczo się temu oparł i już zamierzał odejść, na prośbę Scholastyki zaczął padać tak silny deszcz, że zmusił go do pozostania całą noc. Święty brat uczynił swojej siostrze łagodną wymówkę: “Coś uczyniła, siostro moja? Nie mogę wrócić do braci, którzy dziwić się będą, że tak długo nie wracam”. Na to Święta: “Prosiłam cię, a ty mnie nie chciałeś wysłuchać. Zwróciłam się przeto do Boga i zostałam wysłuchana”. A potem ze słodką przekorą dodała: “Jeśli ci tak spieszno, to idź teraz”. Wypowiadała te słowa w czasie, kiedy ulewa szalała na zewnątrz.