Niedziela Trójcy Św. 26.05.2024

1.Przeżywamy uroczystość Najświętszej Trójcy, w której Kościół wyznaje wiarę w Jednego Boga w Trzech Osobach. Ta prawda wiary przekracza możliwości naszego rozumu i pozostaje dla nas wielką tajemnicą.

Podczas Mszy św. o godz. 10:30, dzieci kl. III ze SP 143, przyjmą dziś po raz pierwszy do swego serca, Chrystusa w Komunii Św. Otoczmy je naszą modlitwą, aby w swoim życiu wytrwały w przyjaźni z Jezusem, miłującym każdego człowieka.

Dzisiaj również święto naszych kochanych mam. Wyrażamy im naszą wdzięczność przez modlitewną pamięć czy skromne upominki. W modlitwach otoczmy troską te mamy, które zakończyły już swoją ziemską pielgrzymkę wypraszając im radość nieba.

2.   W najbliższy czwartek, 30 maja, w liturgii będziemy celebrowali uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Chcemy dziękować Bogu za dar Eucharystii, a jednocześnie prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego narodu. Udział w procesji eucharystycznej jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest wśród nas, że jest w naszym życiu zawsze obecny. Przygotujmy cztery ołtarze, udekorujmy nasz parafialny wieczernik i nasze domy, a przede wszystkim otwórzmy Jezusowi nasze serca. Msze Święte odprawimy o godz. 7:00, 9:00, 10:30 i 18:00.

Centralna uroczystość parafialna rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 10:30, po której – wyjdziemy w procesji z Najświętszym Sakramentem i przejdziemy ulicami: Farną, Zarzeczną, Wyścigową, Konną i ulicą Farną powrócimy do kościoła. Prosimy o przygotowanie ołtarzy, sztandarów, feretronów i chorągwi, udekorowanie naszych domów i trasy procesji. Zachęcamy nowe osoby do włączenia się w ubieranie ołtarzy i przygotowanie trasy. Dziewczynki zapraszamy do sypania kwiatków. Dzieci pierwszokomunijne i rocznicowe do udziału w procesji w strojach komunijnych. Do uświetnienia procesji zapraszamy wszystkie grupy parafialne a także Druhów OSP z Gadki Starej.

O przygotowanie ołtarzy proszę:

I ołtarz – członków chóru parafialnego pod opieką ks. Andrzeja;

II ołtarz – rodziny Domowego Kościoła pod czujnym okiem ks. Mariana;

III ołtarz – rodziców dzieci pierwszokomunijnych, rocznicowych i stałych mieszkańców zamieszkujących w okolicach krzyża na rogu ulic Konnej i Farnej pod opieką ks. Proboszcza;

IV ołtarz – asystę parafialną i ministrantów pod opieką ks. Patryka

Ołtarze usytuowane będą w tych samych miejscach jak w roku ubiegłym. Proszę także o przygotowanie trasy procesji i zatroszczenie się o stan chorągwi, sztandarów, feretronów. A dla dziewczynek sypiących kwiaty o przynoszenie podsuszonych płatków kwiatowych.

3.   Zachęcamy dziewczynki chętne do sypania kwiatów podczas procesji Bożego Ciała i prosimy, aby były w strojach liturgicznych                                                                                             

Jednocześnie zwracam się z prośbą o pomoc w przygotowaniu odpowiedniej ilości kwiatków do sypania, kwiatów potrzeba na procesję i na oktawę. Można przynosić płatki kwiatów z naszych ogrodów w siatkach do kościoła – bardzo dziękuję za wszelką pomoc i wyrozumiałość.

O czynny udział w procesji prosimy: Asystę parafialną, grupy parafialne, wszystkich ministrantów i lektorów, zapraszamy chętnych do niesienia sztandarów, chorągwi i feretronów.

Dzieci w strojach komunijnych niech zajmą miejsca w ławkach w kościele przed godz. 10:30. Wszyscy zadbajmy w tym dniu o udział we Mszy Świętej, gdyż jest to podstawowym obowiązkiem katolika. Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału w naszej parafialnej procesji. Nasza szczególna prośba, aby nie parkować samochodów w przed kościołem i na całej trasie procesji. Zadbajmy, by przy ołtarzach były piękne kwiaty a trasa procesji i otoczenie kościoła, jak co roku, pięknie udekorowane.

4.   W oktawie Bożego Ciała o godz. 17:30 w piątek ostatnie majowe nabożeństwo, a od soboty 1 czerwca nabożeństwo czerwcowe z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz procesja eucharystyczna wokół kościoła. Zachęcamy do licznego udziału w tych nabożeństwach.

5.We wtorek po Mszy Świętej wieczornej (ok. 18:40) ks. Proboszcz zaprasza rodziców dzieci pierwszokomunijnych i rocznicowych na spotkanie w kościele, aby omówić przygotowanie ołtarza na Boże Ciało.

6.Za tydzień, w IX niedzielę zwykłą, 02 czerwca, podczas Mszy Św. o godz. 10:30 dzieci z kl. czwartych ze SP 143 przeżywać będą rocznicę I Komunii Św..

7.Spowiedź dzieci rocznicowych podczas Mszy Św. od godz. 17:30.

8.Bardzo dziękuję za wszystkie ofiary złożone w minioną niedzielę na tacę gospodarczą oraz za wpłaty na konto parafialne. Niech dobry Bóg wynagradza waszą hojność swoim błogosławieństwem.

9.Wychodząc z kościoła, możemy udzielić wsparcia finansowego, składając ofiarę do puszki na kolonie letnie dla dzieci, organizowane przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej, oraz możemy nabyć prasę katolicką. Szczególnie polecamy Gościa Niedzielnego Extra prezentującego postacie matek świętych i błogosławionych w cenie 14 zł.

10.W minionym tygodniu z naszej wspólnoty odeszła do wieczności: śp.: Helena Skowrońska. Polećmy ją miłosierdziu Bożemu: „Wieczny odpoczynek

Lista intencji Mszy Świętych w nadchodzącym tygodniu. 26.05.2024- 2.06.2024

SĄ WOLNE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH.   

26 maja

Trójca Św

Trójca Święta - chrzest Jezusa w Jordanie

Wiara w jednego Boga w trzech Osobach jest jednym z najbardziej specyficznych elementów chrześcijaństwa. Żadna inna religia tej tajemnicy nie podaje do wierzenia. Istnienie Trójcy Świętej jest dogmatem naszej wiary. Samym ludzkim rozumem nie doszlibyśmy do tej prawdy. Objawił nam to Jezus Chrystus. Jest wiele miejsc, na których Pan Jezus mówi o swoim Ojcu jako odrębnej Osobie-Bogu. Można przytoczyć kilkadziesiąt miejsc w Ewangeliach, gdzie jest mowa o Duchu Świętym jako równym Ojcu i Synowi i jako o odrębnej od nich Osobie. Gdy archanioł zwiastuje Maryi, że zostanie Matką, Ewangelista wyraźnie zaznacza, że to Bóg go posłał, aby Jej zwiastować, iż porodzi Syna Bożego – i że stanie się to za sprawą Ducha Świętego (Łk 1, 30-35).

Przy chrzcie Pana Jezusa objawia się cała Trójca Święta: Syn Boży stoi na brzegu, Bóg Ojciec daje Mu świadectwo głosem a Duch Święty jawi się nad Jezusem w postaci gołębicy (Łk 3, 22-23). Zanim Pan Jezus wstąpił do nieba, powiedział Apostołom te znamienne słowa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19). Kiedy Chrystus zapowiada zesłanie Ducha Świętego na Apostołów, mówi: „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam” (J 14, 16). „Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy” (J 14, 26). „Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 15, 26).