Ogłoszenia Parafialne

 I Niedziela Adwentu- 29.11.2020

1.Jutro w liturgii Kościoła święto św. Andrzeja Ap.- patrona ks. Proboszcza, który serdecznie dziękuje za dar modlitwy. Msza św. w jego intencji będzie sprawowana we wtorek o g. 17,30.

2.Od jutra odprawiamy tradycyjne RORATY o g.7;00 i 17;30. Pomimo Pandemii na roraty o g.17.30  serdecznie zapraszamy dzieci, jeżeli rodzice uznają, że nie ma żadnego niebezpieczeństwa choroby.

3.Z powodu Pandemii nie będzie rekolekcji adwentowych. W III Niedzielę Adwentu, w ramach Triduum Eucharystycznego przeżyjemy PARAFIALNY ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA z całodziennym wystawieniem Najśw. Sakramentu. Do świątecznej spowiedzi zapraszamy przez cały adwent rano i po południu.

4.W tym tygodniu I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. NABOŻEŃSTWA OKOLICZNOŚCIOWE PO MSZY ŚW. O G. 7;00.

5.W I piątek spowiedź rano i od  godz 17;00. Odwiedziny chorych tylko na osobiste umówienie się z kapłanem.

6.Przyjmujemy zapisy kandydatów do bierzmowania na przyszły rok. Młodzież z klas ósmych zapisuje się u katechetów. Wspólne spotkania rozpoczną się w Nowym Roku.

7.Pod chórem jest do nabycia nowa prasa katolicka.

Organizatorzy “Wielkiej Pokuty”, “Różańca do Granic” i “Różańca do Granic Nieba” zapraszają wiernych do wspólnego przeżycia rekolekcji internetowych poprzez stronę www.oddanie33.pl Rekolekcje w sieci rozpoczynają się dzisiaj 29 listopada i potrwają do 31 grudnia. Celem  rekolekcji w sieci, jest akt całkowitego oddania się Jezusowi przez Serce Maryi. Zawierzenie odbędzie się 01 stycznia 2021 r. W czasach zamętu i wszechobecnego zła schrońmy się w Sercu Niepokalanej i Jej Boskiego Syna.


Parafia Świętego Józefa Oblubieńca NMP w Łodzi – Rudzie zaprasza na 5 pierwszych sobót miesiąca – jako wynagrodzenie za nasze grzechy!

I Sobota Miesiąca – 05 grudnia 2020 r. godz. 18.00.

Zapraszamy na 5 Pierwszych Sobót Miesiąca poczynając od grudnia 2020 r., a kończąc w maju 2021 r. Matka Najświętsza wezwała nas do tego w Orędziu Fatimskim, by czcić Jej Niepokalane Serce. By ratować siebie i świat, przez 5 pierwszych sobót miesiąca z rzędu należy spełnić 4 warunki: przystąpić do spowiedzi, przyjąć Komunię Świętą, odmówić cząstkę różańca, rozważając jedną tajemnicę różańcową. Wszystkie te 4 warunki należy spełniać w intencji wynagradzającej za bluźnierstwa, zniewagi, obojętność i inne grzechy raniące Niepokalane Serce Maryi. Każdemu, kto przez 5 miesięcy z rzędu odprawi nabożeństwo pierwszosobotnie według 4 warunków, Maryja obiecuje: „Duszom, które w ten sposób starają się mi wynagrodzić, obiecuję towarzyszyć w godzinie śmierci z wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia”.

Nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca
mają w dzisiejszych czasach kolosalne znaczenie. 
Nie tylko ratują dusze biednych grzeszników, 
ale są też realnym ratunkiem dla Kościoła i świata.
Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników! 
Bóg chce je uratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie 
nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. 
A zatem, by ratować siebie i świat, 
przez 5 pierwszych sobót miesiąca z rzędu 
spełnij 4 warunki, o które prosiła Maryja 
w kolejnym objawieniu, 10.12.1925 r. w Pontevedra:
przystąp do spowiedzi przyjmij 
Komunię Świętą odmów część różańca przez 15 min. 
rozważaj jedną lub kilka tajemnic różańcowych
Pamiętaj, aby wszystkie 4 warunki spełniać 
w intencji wynagradzającej za bluźnierstwa, 
zniewagi, obojętność i inne grzechy raniące 
Niepokalane Serce Maryi. Każdemu, kto przez 5 miesięcy z rzędu odprawi 
nabożeństwo pierwszosobotnie według 4 warunków, 
Maryja obiecuje: Duszom, które w ten sposób
starają się mi wynagrodzić, obiecuję towarzyszyć 
w godzinie śmierci z wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia.
 
Więcej informacji na www.soboty.pl

Komunikaty Kurii Metropolitalnej

W tych trudnych czasach, poza wsparciem materialnym dla przeciążonych szpitali, które zapewniła już Archidiecezja Łódzka finansując zakup respiratorów, potrzebne jest wsparcie wszystkich, którzy przeszli już zakażenie wirusem SARS-CoV-2, poprzez oddawanie osocza. Każda osoba, która przeszła już zakażenie, po upływie 28 dni od ustąpienia objawów może zgłosić się telefonicznie do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi (tel. 42 61 61 457), gdzie po zebraniu wywiadu medycznego, będzie zakwalifikowana do oddania osocza, niezależnie od tego, czy zakażenie przebiegało u niej łagodnie czy też wiązało się z wystąpieniem ostrego zespołu COVID-19. W tej sytuacji, w duchu chrześcijańskiej miłości, zachęcamy wszystkich, którzy przeszli zakażenie wirusem SARS-CoV-2, do oddawania osocza.

MODLITWA O POKÓJ
(na motywach Listu do Efezjan]
 
Panie Jezu Chryste,
Ty, który jesteś naszym pokojem,
Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – wrogość,
Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi,
Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości!
Prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas!
Daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali widzieć
w sobie wzajemnie przeciwników, a zobaczyli współdomowników – 
w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska;
Nawróć nasze wzajemne myślenie o sobie, 
i daj nam słowa i czyny na miarę tego nawrócenia.
Włóż nam w usta – a jeszcze wcześniej w nasze myśli – słowa, 
które budują, nie rujnują; leczą, nie zadają rany; 
pocieszają, nie odbierają nadzieję; 
niosą pokój, nie wywołują agresję.
Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, 
wokół których odbudujemy naszą wspólnotę. 
Zwłaszcza w tak trudnej, obecnej chwili pandemii 
poprowadź nas do osób chorych i starszych, tych, 
którzy przebywają na kwarantannie i tych,
którzy opłakują swoich zmarłych. 
Pomnóż w nas ofiarność i współczucie.
Uczyń każdego z nas „nowym człowiekiem”, a nastanie pokój!
 
Modlimy się za wszystkich!
O mądrość i pragnienie dobra wspólnego dla każdego,
 kto w obecnym sporze zabiera głos;
Za polityków wszystkich opcji w parlamencie i poza nim.
Za tych, którzy modlą się w kościołach, i za tych, którzy demonstrują.
Za wierzących w Boga, i za tych, którzy wartości prawdy,
 sprawiedliwości, dobra i piękna wywodzą z „innych źródeł”;
Również za tych, którzy w tej chwili wcale ich nie szukają.
Ty – rozpoznany czy nierozpoznany – znajdź drogę do każdego z nas, 
wskaż nam właściwe drogi ku sobie nawzajem.
 I skutecznie nas po nich poprowadź.
Amen.

Ujednolicone teksty modlitw w języku polskim oraz melodie sekwencji liturgicznych stosowanych w Lekcjonarzu. Wszystkie teksty załączone są poniżej w pliku pdf.

Święta i wspomnienia

Adwent

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU – Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny  Saletyńskiej w Olsztynie

Adwent (z łac. adventus – przyjście, przybycie) to okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego, a kończy przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym.

Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów:
1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie);
2. czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.
Zwornikiem wszystkich tekstów liturgii adwentowej obydwu części jest czytanie księgi proroka Izajasza. Czytanie to obrazuje tęsknotę za wyczekiwanym Mesjaszem.

Teksty liturgiczne Adwentu ukazują postacie Starego i Nowego Testamentu, przez których życie i działalność Bóg zapowiadał i przygotowywał świat na przyjście Jego Syna: Maryję, Jana Chrzciciela, Izajasza. Adwent to czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Panem i przygotowania się do niego przez pokutę i oczyszczenie. Dlatego Kościół zachęca do udziału w rekolekcjach, przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Adwent nie jest jednak w sensie ścisłym czasem pokuty, tak jak na przykład Wielki Post.