IV Niedziela Wielkiego Postu-19.03.2023

  1. Dziś czwarta niedziela Wielkiego Postu, nazywana niedzielą „Laetare”, czyli wielkopostną niedzielą radości. O godz.17.30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Niech rozważanie męki Zbawiciela stanie się dla nas okazją do wchodzenia w tajemnicę miłości Boga do człowieka.
  2. Jutro, zgodnie z przepisami liturgicznymi, przypada uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, patrona naszej parafii. Na uroczystą Sumę odpustową zapraszamy o godz. 18:00. Pozostałe msze św. o godz. 7:00 i 9:00.
  3. W sobotę, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Tego dnia obchodzimy Dzień Świętości Życia. Życie człowieka jest największym darem Boga i nikt nie ma prawa tego daru niszczyć. Przykazanie Boże stoi na straży życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Wzywając orędownictwa Maryi, która zgodziła się być Matką Syna Bożego, polecajmy Bogu każde poczęte dziecko, aby było z miłością przyjęte, oraz osoby starsze i chore, aby były otaczane szacunkiem i pomocą. Msze Św. sprawowane będą o godz. 7:00, 17:30 i 18:00.
  4. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to także Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia. Uroczyste przystąpienie do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w naszym kościele odbędzie się w sobotę podczas Mszy Świętej o godz. 18:00. Stosowne druki są wyłożone na stolikach obok prasy. Tradycyjnie w uroczystość Zwiastowania Pańskiego do puszek zbierane są ofiary na Fundusz Obrony Życia. Ofiary na ten cel będziemy składali do puszek w najbliższą niedzielę.
  5. 25 marca przypadają dwie ważne dla naszej archidiecezji rocznice: 31 rocz. ustanowienia Archidiecezji Łódzkiej oraz 19 rocznica  ustanowienia Metropolii Łódzkiej. Polecajmy w naszych modlitwach Kościół łódzki wraz z jego pasterzami.
  6. Pragnę podziękować Domowemu Kościołowi i wszystkim zaangażowanym w Drogę Krzyżową na Rudzką Górę za trud organizacji i realizacji tego duchowego spotkania tak wielu ludzi z naszego miasta z cierpiącym Chrystusem dźwigającym nasze słabości. Słowa podziękowania wypowiadam także pod adresem Policji i wszystkich czuwających nad bezpieczeństwem uczestników piątkowej Drogi Krzyżowej podczas przemarszu ulicami naszej dzielnicy.
  7. Rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii Św. zapraszamy na kolejne spotkanie formacyjne w kościele po Mszy Św. wieczornej o godz. 19:00 w najbliższy czwartek 23 marca br.
  8. Świece wielkanocne w tym roku do naszej parafii nie dotrą. Powodem jest zmniejszona ilość zamówionych u wykonawcy świec przez Caritas AŁ.
  9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, która jest do nabycia przy wyjściu z kościoła.
List na zamknięcie sesji synodalnych.
.„Nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody”

Drodzy Siostry i Bracia!

            Każda i każdy z nas może zobaczyć w niej SIEBIE SAMEGO. Jest naszym lustrzanym odbiciem ta kobieta z Samarii: Z PUSTYM DZBANEM w dłoniach, szukająca miejsca i sposobu, by ugasić najgłębsze PRAGNIENIA swojego serca; nosząca w sobie natarczywe pytania, dociekające sensu życia i szczęścia znacznie dalej i głębiej niż na poziomie jedynie doraźnej przyjemności i konsumpcji.

            Także CAŁY KOŚCIÓŁ może i powinien zobaczyć w niej swój własny obraz. My, Kościół – również Kościół Łódzki – jesteśmy jak ona: pytamy o to, gdzie i jak należy czcić (ADOROWAĆ!) Boga – chociaż nasze życie moralne dalekie jest od ideału i uporządkowania („miałaś pięciu mężów, a ten, z którym żyjesz teraz – nie jest twoim mężem…”). Nasz grzech nie usuwa z nas jednak – raczej przeciwnie: rozpala – oczekiwanie na Mesjasza: wiemy, że ostatecznie tylko ON „objawia nam wszystko” i przynosi nam zbawienie. To ON – z jednej strony nazywa po imieniu naszą niewiarę i bałwochwalstwo; z drugiej zaś – z wielką hojnością udziela nam Wody Żywej – DUCHA ŚWIĘTEGO, w którym możemy nie tylko uznać swoje winy („powiedział mi wszystko, co uczyniłam”), ale również stać się autentycznymi i skutecznymi misjonarzami, przyprowadzającymi do Niego prawdziwe tłumy: „Pójdźcie, zobaczcie [Go]! Czyż On nie jest Mesjaszem?”

            Trudno się nie zdumieć zakresem i dynamiką (wręcz gwałtownością) przemiany, jaka się dokonuje „przy studni Jakuba”; trudno się nie zachwycić MOCĄ działania Ducha Świętego, który z nawrócenia jednej, dramatycznie uwikłanej w grzech kobiety wyprowadza tak liczne grono nowych uczniów („WIELU Samarytan” – jak wielkie pole zboża, które dojrzało do żniwa).

Nie sposób też nie zauważyć, jak wiele trudnych do przekroczenia granic zostało jednak przekroczonych w tym wydarzeniu: Żyd – Samarytanka (Samarytanie); Święty – grzesznik; mężczyzna – kobieta (wtedy ten podział znaczył o wiele więcej niż dziś…). Jezus najwyraźniej „szuka” Kościoła tam, gdzie inni (z apostołami włącznie) raczej się go nie spodziewają.  On jednak przyszedł zbawić wszystkich, i KAŻDY może zostać przez Niego uzdrowiony i posłany: „Nie przyszedłem POWOŁAĆ sprawiedliwych, ale grzeszników”.

            Kochani,

            Mocno wierzę w to, że takim właśnie ważnym i przemieniającym spotkaniem z Jezusem „przy studni Jakuba” okaże się dla naszego łódzkiego Kościoła trwający ostatnie pięć lat Synod Duszpasterski. Rozpoczęty jesienią 2018 roku, podjął najpierw w małych zespołach (głównie parafialnych, choć nie tylko) refleksję nad naszą młodzieżą, rodziną i parafią, poszukując inspiracji w nauczaniu Ojca świętego Franciszka, zawartym w jego trzech dokumentach: w encyklice „Lumen fidei” oraz adhortacjach: „Amoris laetitia” i „Evangelii gaudium”. Chcieliśmy przy tym wyraźnie rozeznawać nie tylko to, jak być powinno, ale także to, JAK JEST NAPRAWDĘ – stąd też na potrzeby synodu zostały przeprowadzone bardzo poważne badania socjologiczne, które spotkały się z niespotykanie szerokim i aktywnym odzewem. Prace synodu wyhamowała na jakiś czas pandemia; ze stagnacji wyrwała je jednak szczęśliwie Boża Opatrzność, wzywając – decyzjami papieża Franciszka – cały Kościół do zaangażowania się w XVI Synod powszechny poświęcony synodalności. Zaproszenie Ojca świętego spotkało się w naszej Archidiecezji z dużym (stosunkowo) zaangażowaniem, rozbudziło nadzieję na zmiany i doświadczenie podmiotowości w Kościele. Ożyła praca w małych zespołach, zaowocowała wypowiedziami-syntezami, które – wraz z całym wcześniejszym namysłem – stały się tematem dyskusji w ścisłym gronie członków Synodu. W gronie tym staraliśmy się uważnie słuchać – nie tylko siebie nawzajem, ale przede wszystkim RAZEM DUCHA ŚWIĘTEGO, uznając wspólnie i we wszystkim Jego pierwszeństwo w Kościele. Doświadczaliśmy przy tym wielokrotnie (a właściwie CIĄGLE), iż nie tylko daje nam On zrozumieć, co jest ważne, ale że – jak mówi dziś św. Paweł w drugim czytaniu – „rozlewa On w naszych sercach MIŁOŚĆ BOŻĄ”: uczy nas kochać Kościół, i siebie wzajemnie w Kościele – przyjmując się i ciesząc się sobą wzajemnie – przy całej naszej różnorodności i inności. Zdarzało nam się spierać – czasami nawet dość gwałtownie – zawsze jednak z przyświecającego każdemu motywu: miłości do Pana i Jego Kościoła, i zawsze odnajdując ostatecznie fundamentalną jedność w cichej modlitwie i we wspólnym przeżyciu liturgii.

            Siostry i Bracia,

            Doświadczenie Synodu można porównać także do wydarzenia opisanego w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Oto Lud Boży wędrujący przez pustynię, doświadczający jej trudów, wyzwań i zmęczenia, opadający z sił i z nadziei, otrzymuje naraz ze skały ŚWIEŻĄ WODĘ, która zaspokaja jego pragnienia i uzdalnia do dalszej „wspólnej drogi” (po grecku „syn-hodos” czyli „synod”).

            W tym miejscu jednak potrzebujemy sobie wszyscy KONIECZNIE UŚWIADOMIĆ, iż cała tradycja żydowska i – następnie – chrześcijańska nie traktuje wydarzenia z Massa i Meriba jako jednorazowego nasycenia. Przeciwnie, tradycja ta utrzymuje, iż skała, z której Mojżesz wyprowadził tam wodę, od tej pory wędrowała już nieustannie z Izraelem, dostarczając mu wody na wszystkich kolejnych etapach drogi. „Pili – pisze św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian – ten sam duchowy napój z TOWARZYSZĄCEJ im duchowej skały, a ta skała – to był Chrystus” (1 Kor 10, 4).

            Także i nasz Synod nie może się po prostu zamknąć i skończyć. Potrzebuje on ciągu dalszego – więcej: potrzebuje się stać ciągłym doświadczeniem naszego Kościoła – jego sposobem funkcjonowania. I do takiej dalszej drogi chcę Was wszystkich zaprosić!

            W jaki sposób ją sobie wyobrażam?

            Otóż, najpierw chcę Was zaprosić na liturgiczne zakończenie sesji synodalnych – podczas Mszy świętej dziękczynnej, w uroczystość św. Józefa, patrona naszej Diecezji. Wszystkich – przede wszystkim zaś każdą i każdego z Was, którzy włączyliście się w prace Synodu na którymkolwiek z jego etapów – wszystkich: duchownych i świeckich, mężczyzn i kobiety, młodzież, starszych i najstarszych – zapraszam do katedry, 20 marca na godz. 18.00.

            Dalej, w ciągu kilku tygodni od tego wydarzenia – najpewniej zaraz po Wielkanocy – do każdej parafii zostaną przesłane zredagowane ostatecznie i zatwierdzone przeze mnie dokumenty synodalne. Już teraz POLECAM, aby stały się one najpierw przedmiotem refleksji księży i parafialnych RAD DUSZPASTERSKICH (tam, gdzie ich jeszcze nie ma, NALEŻY je powołać do życia do tzw. „Białej Niedzieli” tegoż roku!). Namysł rad duszpasterskich winien doprowadzić do zredagowania katalogu pytań, problemów i wyzwań, jakie zostaną następnie poddane dyskusji WSZYSTKICH członków parafii w ramach tzw. „synodów parafialnych”. Wierzę głęboko, że modlitwa i refleksja tych właśnie „synodów” pozwoli ostatecznie każdej lokalnej wspólnocie zidentyfikować, które ze wskazań synodu diecezjalnego potrzebują być w niej podjęte: Które? W jakie sposób? Przez kogo? Gdzie i w jaki sposób uformowanego? Które pilnie i najpierw, a które w dłuższej perspektywie czasowej? Które samodzielnie? A które RAZEM z innymi parafiami (np. dekanatu) czy we wspólnocie całej diecezji? Bez takiej pracy całe doświadczenie Synodu zostanie – wraz z jego dokumentami – odłożone na półkę, skazane na przykrycie kurzem i zapomnieniem.

Jestem przekonany, że „synody parafialne” przyniosą istotną, jakościową zmianę w życiu naszych wspólnot, zaowocują doświadczeniem uczestnictwa, współodpowiedzialności i komunii.

            Kochani, Siostry i Bracia,

            Dzisiejszy Psalm responsoryjny nazywa nas „ludem Pańskiego pastwiska i owcami w jego ręku”. Uwielbiajmy razem Boga za wszystko, czego z nami i dla nas dokonuje; wychwalajmy Go za wszelkie dobro, jakie już stało się naszych udziałem dzięki IV Synodowi Duszpasterskiemu naszej Archidiecezji. Pozwólmy się dalej – i LEPIEJ – prowadzić naszemu Pasterzowi. „Nie zatwardzajmy serc naszych, nie kuśmy Boga, i nie wystawiajmy Go na próbę!” On zna Wodę, która nas może nasycić, i pastwiska, na których możemy zostać nakarmieni. On może nas obronić przed każdym niebezpieczeństwem – może nas ustrzec i POMNOŻYĆ jako swoje stado. ON JEDEN TO POTRAFI. AMEN.

Wasz  Arcybiskup Grzegorz Ryś

                    arcybiskup metropolita łódzki

Terminarz przygotowań do I Komunii Świętej 2022/23

Parafia: św. Józefa Oblubieńca NMP.  w Łodzi-Rudzie

Wydział Duszpasterstwa i Wydział Katechetyczny informują:

Pierwsza Komunia św. – zgodnie z nową instrukcją odbywa się na zakończenie III klasy Szkoły Podstawowej. Rodzice mają obowiązek zgłosić swoje dziecko u Księdza Proboszcza w terminie przez niego wyznaczonym. Muszą również dostarczyć metrykę chrztu św. dziecka.

W przypadku dzieci nieochrzczonych Ksiądz Proboszcz jak najszybciej podejmuje przygotowanie dziecka do chrztu św. włączając w to przygotowanie także jego rodziców. Po rozmowie z rodzicami i rozeznaniu Ksiądz Proboszcz podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka do grupy przygotowującej się do sakramentu Eucharystii w jego parafii.

Przygotowanie do I Komunii św. odbywa się jednocześnie w parafii i w szkole przez cały rok szkolny. W parafii należy zorganizować spotkania formacyjne osobno z rodzicami i osobno z dziećmi.

Spotkania z rodzicami w kościele: w 4-te czwartki miesiąca – o godz. 19:00!

23 marca 2023r., godz. 19:00 (IV czwartek miesiąca)

27 kwietnia 2023r., godz. 19:00 (IV czwartek miesiąca)

Pomoc Ukrainie w Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Łodzi

Jako wspólnota parafialna chcemy włączyć się w pomoc materialną dla dotkniętych wojną uchodźców z Ukrainy. Służąc pomocą możemy, mam taką nadzieję, na nowo stworzyć

Parafialny Zespół CARITAS.

Zapraszamy chętnych do pomocy.

Dary można dostarczać w godzinach pracy kancelarii, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 10.30 oraz 16.00 – 17.30 oraz w godzinach otwarcia kościoła: rano od 7.00 do 7.30 i od 17.15 do 18.30

Komunikaty Kurii Metropolitalnej

1.Święty Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, jest patronem archidiecezji łódzkiej.
W tym roku, z racji na IV Niedzielę Wielkiego Postu, Uroczystość Św. Józefa będziemy obchodzić 20 marca. Podczas Mszy św. dziękczynnej sprawowanej o godz. 18.00 w bazylice archikatedralnej pod przewodnictwem abp. Grzegorza Rysiadokona się liturgiczne zakończenie sesji synodalnych oraz zostaną wręczone osobom świeckim odznaczenia za zasługi dla archidiecezji łódzkiej.

2. Abp Grzegorz Ryś zaprasza do modlitwy o pokój na Ukrainie podczas Ekumenicznej Drogi Krzyżowej ulicami Łodzi w piątek 24 marca. Rozpoczęcie o godz. 19.00 przed kościołem ewangelicko-augsburskim św. Mateusza (ul. Piotrkowska 283), następnie przejście
ul. Piotrkowską do ul. Tuwima i zakończenie w kościele Podwyższenia Świętego Krzyża
(ul. Sienkiewicza 38). Prosimy uczestników o zabranie świec.

3. Zbliżająca się Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca) jest obchodzona w Kościele od lat jako Dzień Świętości Życia. Tego dnia możemy włączyć się w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego (druk duchowej adopcji udostępnią kapłani). Główna uroczystość
z udziałem Wydziału Duszpasterstwa Rodzin odbędzie się w kościele Św. Teresy w Łodzi (ul. Kopcińskiego 1/3). O godz. 18.00 Msza św. w przyjęciem Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego pod przewodnictwem abp. Władysława Ziółka.

4. W związku z zapytaniami kierowanymi do Kurii Metropolitalnej Łódzkiej informujemy, że jedynym oficjalnym miejscem publikacji nagrań wypowiedzi abp. Grzegorza Rysia metropolity łódzkiego są media związane z archidiecezją łódzką: strona www.archidiecezja.lodz.pl, Facebook, Instagram, Twitter oraz kanał YouTube: Archidiecezja Łódzka. Informujemy również, że abp Grzegorz Ryś nie posiada swoich własnych profili
w mediach społecznościowych – Facebook, Twitter, Instagram czy kanału YouTube, wyjątkiem jest profil facebookowy – Strona biskup-rys.pl, który jest prowadzony za zgodą
i przy pełnej aprobacie abp. Grzegorza Rysia.

Święta i wspomnienia

22 lutego

Wielki Post

W okresie Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i nawrócenia, Kościół, przypominając słowa Jezusa, proponuje trzy drogi przybliżania się do Boga: post, jałmużnę i modlitwę. Liturgia tego okresu jest dość wyciszona. Dominującym kolorem szat liturgicznych jest fiolet. Z obrzędów Mszy świętej znika uroczysty hymn „Chwała na wysokości Bogu” (śpiewany jedynie w czasie przypadających w Wielkim Poście uroczystości, np. św. Józefa – 19 marca, czy Zwiastowania Pańskiego – 25 marca) oraz radosna aklamacja „Alleluja” (nawet w uroczystości i święta) śpiewana przed odczytaniem fragmentu Ewangelii (zastępuje ją aklamacja „Chwała Tobie, Królu wieków” albo „Chwała Tobie, Słowo Boże”). Zakazane jest przyozdabianie ołtarza kwiatami, zaś gra na instrumentach muzycznych dozwolona jest tylko w celu podtrzymania śpiewu. Z rzadka także odzywają się dzwony. Jedynym wyjątkiem od tych ostatnich zastrzeżeń jest IV Niedziela Wielkiego Postu, zwana Niedzielą Laetare (łac. „Wesel się” – od pierwszych słów introitu). W okresie Wielkiego Postu zabroniony jest udział w zabawach. Organizuje się także zwykle kilkudniowe rekolekcje, które mają pomóc w dobrym przeżyciu tego czasu. W wielu kościołach zachował się zwyczaj ustawiania krzyża, przy którym można klęknąć i ucałować rany Chrystusa. Zwykle stoją przy nim świece i kwiaty.