Niedziela Trójcy Przenajświętszej04.06.2023 r. 

1.Dziś uroczystość Najświętszej Trójcy, w której Kościół wyznaje wiarę w Jednego Boga w Trzech Osobach. Ta prawda wiary przekracza możliwości naszego rozumu i pozostaje dla nas wielką tajemnicą.

2.   Pierwsza niedziela czerwca to kolejny dzień Dziękczynienia, w którym w całej Polsce, zbierane są ofiary do puszek na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

3.   W najbliższy czwartek, 8 czerwca, w liturgii będziemy celebrowali uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Chcemy dziękować Bogu za dar Eucharystii, a jednocześnie prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego narodu. Udział w procesji eucharystycznej jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest wśród nas, że jest w naszym życiu zawsze obecny. Przygotujmy cztery ołtarze, udekorujmy nasz parafialny wieczernik i nasze domy, a przede wszystkim otwórzmy Jezusowi nasze serca, aby mogło je opromienić Jego błogosławieństwo. Msze Święte odprawimy o godz. 7:30, 9:00, 10:30 i 18:00. Centralna Uroczystość parafialna rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 10:30, po której – wyjdziemy w procesji i przejdziemy ulicami: Farną, Zarzeczną, Wyścigową, Konną  i ulicą Farną powrócimy do kościoła. Prosimy o przygotowanie ołtarzy, sztandarów, feretronów i chorągwi, udekorowanie naszych domów i trasy procesji. Zachęcamy nowe osoby do włączenia się w ubieranie ołtarzy i przygotowanie trasy. Dziewczynki zapraszamy do sypania kwiatków. Dzieci pierwszokomunijne i rocznicowe do udziału w procesji w strojach komunijnych. Do uświetnienia procesji zapraszamy wszystkie grupy parafialne a także Druhów OSP z Gadki Starej.

O przygotowanie ołtarzy proszę:

I ołtarz – członków chóru parafialnego pod opieką ks. Mariana;

II ołtarz – rodziny Domowego Kościoła pod czujnym okiem ks. Andrzeja;

III ołtarz – rodziców dzieci pierwszokomunijnych i stałych mieszkańców zamieszkujących w okolicach krzyża na rogu ulic Konnej i Farnej pod opieką ks. Proboszcza;

 IV ołtarz – asystę parafialną i ministrantów pod opieką ks. Patryka.

Zachęcamy Dziewczynki chętne do sypania kwiatów podczas procesji Bożego Ciała i prosimy, aby były w strojach liturgicznych. (Jednocześnie zwracam się z prośbą o pomoc w przygotowaniu odpowiedniej ilości kwiatków do sypania, kwiatów potrzeba dużo i teraz na procesję i na oktawę i na odpust parafialny. Można przynosić płatki kwiatów z naszych ogrodów w siatkach do kościoła – bardzo dziękuję za wszelką pomoc i wyrozumiałość).

O czynny udział w procesji prosimy: Asystę kościelną, grupy parafialne ze swoimi sztandarami, zapraszamy chętnych do niesienia sztandarów, chorągwi i feretronów, wszystkich ministrantów, lektorów i ministrantów seniorów; Dzieci w strojach komunijnych niech zajmą miejsca w ławkach w kościele przed godz. 10:30. Wszyscy zadbajmy w tym dniu o udział we Mszy Świętej, gdyż jest to podstawowym obowiązkiem katolika. Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału w naszej parafialnej procesji. Nasza szczególna prośba, aby nie parkować samochodów  przed kościołem i na całej trasie procesji. Zadbajmy, by przy ołtarzach były piękne kwiaty a trasa procesji i otoczenie kościoła, jak co roku, pięknie udekorowane.

4.   W najbliższy piątek 09 czerwca br. w naszej archidiecezji rozpoczyna się Doba Eucharystyczna w ramach Archidiecezjalnego  Święta Eucharystii. Rozpocznie się ona w katedrze Mszą Św. z udziałem delegacji z każdej parafii naszej archidiecezji. W naszej parafii rozpocznie się Eucharystią o godz. 21:00, po której będzie możliwość adoracji Najśw. Sakramentu do godz. 24:00. W sobotę rano wznowimy adorację po Mszy Św. o godz. 7:00.  O godz. 18:00 Msza Św. dziękczynna za pontyfikat św. Jana Pawła II oraz za nawiedzenie Kościoła łódzkiego w 1987 roku. Bardzo proszę poszczególne grupy parafialne o włączenie się do adoracji i wyznaczenie na poszczególne godziny osób adorujących Pana Jezusa.

O godz. 21:00 zapraszamy na różaniec, który zakończy Dobę Eucharystyczną o godz. 21:37.

5.  W przyszłą niedzielę taca na budowę kościołów Archidiecezji Łódzkiej.

6.   Bardzo dziękuję za wszystkie ofiary złożone w minioną niedzielę na tacę oraz za wpłaty na konto parafialne. Niech dobry Bóg wynagradza waszą hojność swoim błogosławieństwem.

7.  Wychodząc z kościoła można nabyć prasę katolicką.

8.W minionym tygodniu z naszej wspólnoty odszedł do wieczności: śp.: Zdzisława Matczak, Alicja Szymczak, Stanisław Kobylański i Wojciech Krasuski. Polećmy ich miłosierdziu Bożemu: „Wieczny odpoczynek”

Pomoc Ukrainie w Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Łodzi

Jako wspólnota parafialna chcemy włączyć się w pomoc materialną dla dotkniętych wojną uchodźców z Ukrainy. Służąc pomocą możemy, mam taką nadzieję, na nowo stworzyć

Parafialny Zespół CARITAS.

Zapraszamy chętnych do pomocy.

Dary można dostarczać w godzinach pracy kancelarii, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 10.30 oraz 16.00 – 17.30 oraz w godzinach otwarcia kościoła: rano od 7.00 do 7.30 i od 17.15 do 18.30

Komunikaty Kurii Metropolitalnej

1. Msza św. inaugurująca Święto Eucharystii (upamiętniające wizytę św. Jana Pawła II w Łodzi), podczas której parafie otrzymają kanonizacyjny obraz św. Jana Pawła II, będzie sprawowana 9 czerwca o godz. 19.00 w bazylice archikatedralnej. Na tę Mszę św. zaproszeni są delegaci ze wszystkich parafii archidiecezji łódzkiej.

2. Zbliża się Dzień Wspólnoty Archidiecezji Łódzkiej, który odbędzie się 17 czerwca 2023 r.
o godz. 10.00 przy archikatedrze. Ksiądz Arcybiskup zaprasza wiernych oraz wszystkie wspólnoty, ruchy, stowarzyszenia i grupy z każdej parafii wraz ze swoimi opiekunami do wspólnego świętowania. W programie Msza św., piknik oraz koncert zespołu Małe TGD.

3. Po raz kolejny zapraszamy do udziału w Chrześcijańskich Spotkaniach Młodych, które odbędą się w Boże Ciało (8 czerwca) w Moszczenicy (amfiteatr przy GOKiS). Punktem szczególnym będzie koncert uwielbienia o godz. 19.30, który poprowadzi zespół TGD (Trzecia Godzina Dnia) oraz abp Grzegorz Ryś. Zachęcamy ministrantów do aktywnego włączenia się
w uwielbienie (zabierzmy ze sobą komże). Zapraszamy także do udziału w konkursie wiedzy o osobie i nauczaniu św. Jana Pawła II. Szczegółowy program dostępny jest na stronie: www.spotkania.moszczenica.eu

4. X Warsztaty Chorału Gregoriańskiego Cantus gregorianus odbędą się w Instytucie Teologicznym w Łodzi w dniach 29 czerwca – 2 lipca 2023 r. Skierowane są one do wszystkich zainteresowanych śpiewem chorału – muzyków zawodowych i amatorów,
z różnym stopniem zaawansowania. W ramach kursu odbędą się wykłady, nauka śpiewu gregoriańskiego oraz praca nad emisją głosu. Informacje oraz zapisy na stronie: http://szkolachoralu-lodz.pl/

5. Salezjańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Lutomiersku przyjmuje zapisy na rok szkolny 2023/2024. Do szkoły, której przedmiotem głównym są organy lub fortepian przyjmowani są uczniowie po ukończonej szkole podstawowej i z przygotowaniem muzycznym. Podczas nauki jest możliwość zamieszkania w internacie. Szkoła stawia sobie za cel wykształcenie profesjonalnej kadry organistów, pianistów i muzyków przygotowanych zarówno do pracy w parafii jak i do podjęcia studiów muzycznych. Nabór odbywa się poza internetowym systemem rekrutacji. Szczegółowe informacje na stronie internetowej szkoły: www.lutomiersksalezjanie.pl

6. Duszpasterstwo rodzin diecezji zielonogórsko-gorzowskiej zaprasza związki niesakramentalne na rekolekcje wakacyjne w terminie 15-21 lipca 2023 roku w ośrodku rekolekcyjnym „Trzy Jaskółki” w Kiczorach. Szczegóły i zapisy – na plakacie.

Święta i wspomnienia

04 czerwca

Trójca Święta

Wiara w jednego Boga w trzech Osobach jest jednym z najbardziej specyficznych elementów chrześcijaństwa. Żadna inna religia tej tajemnicy nie podaje do wierzenia. Istnienie Trójcy Świętej jest dogmatem naszej wiary. Samym ludzkim rozumem nie doszlibyśmy do tej prawdy. Objawił nam to Jezus Chrystus. Jest wiele miejsc, na których Pan Jezus mówi o swoim Ojcu jako odrębnej Osobie-Bogu. Można przytoczyć kilkadziesiąt miejsc w Ewangeliach, gdzie jest mowa o Duchu Świętym jako równym Ojcu i Synowi i jako o odrębnej od nich Osobie. Gdy archanioł zwiastuje Maryi, że zostanie Matką, Ewangelista wyraźnie zaznacza, że to Bóg go posłał, aby Jej zwiastować, iż porodzi Syna Bożego – i że stanie się to za sprawą Ducha Świętego (Łk 1, 30-35).

Przy chrzcie Pana Jezusa objawia się cała Trójca Święta: Syn Boży stoi na brzegu, Bóg Ojciec daje Mu świadectwo głosem a Duch Święty jawi się nad Jezusem w postaci gołębicy (Łk 3, 22-23). Zanim Pan Jezus wstąpił do nieba, powiedział Apostołom te znamienne słowa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19). Kiedy Chrystus zapowiada zesłanie Ducha Świętego na Apostołów, mówi: „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam” (J 14, 16). „Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy” (J 14, 26). „Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 15, 26).

Już Apostołowie podjęli tajemnicę Trójcy Świętej: „Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi” (2 Kor 13, 13). „Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Jezusie Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych” (2 Kor 1, 21-22). „Piotr, Apostoł Jezusa Chrystusa do wybranych. (…) Według tego, co przewidział Bóg Ojciec, aby w Duchu zostali uświęceni” (1 P 1, 1).
Tajemnica Trójcy Świętej przekracza możliwości naszego pojmowania.