Ogłoszenia Parafialne

II Niedziela Adwentu- 05.12. 2021

1.Dziś druga niedziela Adwentu. Trwamy w radosnym czasie oczekiwania na spotkanie z Panem. Jednocześnie już po raz 22. obchodzimy Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Wpieramy modlitwą wspólnoty chrześcijan mieszkających za naszą wschodnią granicą. Po Mszy Świętej możemy także wesprzeć naszych braci i siostry na Wschodzie ofiarą do puszek.

2.Jutro, w poniedziałek, 6 grudnia, w liturgii przypada wspomnienie Świętego Mikołaja, biskupa.

3.Zachęcamy w tych dniach do wspólnej wieczornej modlitwy różańcowej w rodzinie, aby uprosić Bożą opiekę nad domem i rodziną i odmówienie Aktu Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. (tekst aktu dostępny jest w gablocie przed kościołem i na stronie internetowej parafii).

4.W środę 8 grudnia uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy wszystkich parafian na modlitwę, przed wystawionym Najśw. Sakramencie w „godzinie łaski”, w kościele od godz. 12:00 do 13:00. Skorzystajmy z tego wielkiego daru, jaki daje nam Maryja Niepokalana.

5.Dziś kończymy zbiórkę darów w „tytkach charytatywnych”. Serdeczne podziękowanie dla wszystkich ofiarodawców przyniesionych darów. Osoby chętne do pomocy prosimy o kontakt z ks. Proboszczem, aby podjąć trud przeniesienia darów do sali domu parafialnego gdzie po posortowaniu artykułów przygotować je do rozwiezienia do zainteresowanych osób. Prosimy o zgłaszanie, w kancelarii lub z zakrystii, osób i ich adresów, dla których nasze wsparcie będzie ogromną pomocą.

6.W sobotę 11 grudnia Mszą Św. o godz. 18:00 rozpoczniemy tegoroczne rekolekcje adwentowe Msze Św. rekolekcyjne w niedzielę wg porządku niedzielnego. Zaś w poniedziałek i wtorek spotkania rekolekcyjne: rano o godz. 9:00 a po południu dla dzieci i młodzieży o godz. 17:00 zaś wieczorne nauki ogólne podczas Mszy Św. o godz. 18:00. W czasie rekolekcji są wolne terminy Mszy Św., które można zamówić intencje mszalne.

7.Za tydzień podczas Mszy Św. o godz. 12:00 poświęcenie medalików dzieciom przygotowującym się do I Komunii Św.

8.Po Mszach Świętych można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Oprócz świec możemy zaopatrzyć się w pobłogosławione opłatki, którymi dzielić się będziemy w wigilijny wieczór .

9.Za ławkami do nabycia prasa katolicka. Od dziś tygodnik NIEDZIELA w cenie 8 zł. Pozostała prasa w dotychczasowych cenach.

10.Przypominamy o obowiązujących przepisach sanitarnych w pomieszczeniach zamkniętych. Zachowajmy bezpieczne odstępy, dezynfekujmy ręce i zasłaniajmy nos i usta w trosce o bliźnich i o nas samych.

11.Zmarłym w ostatnim tygodniu wypraszajmy łaskę nieba: Teresie Kalisz i Eugeniuszowi Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,…

ZACHĘCAMY W TYCH DNIACH DO WSPÓLNEJ WIECZORNEJ MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ W RODZINIE ABY UPROSIĆ BOŻĄ OPIEKĘ NAD DOMEM I RODZINĄ I ODMÓWIENIE AKTU ZAWIERZENIA NIEPOKALANEMU SERCU MARYI     Tekst aktu:

AKT ZAWIERZENIA RODZIN  NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

Niepokalana, Wszechpośredniczko Łask, nieba i ziemi Królowo. Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza, klękamy przed Bogiem i Tobą, Maryjo, w obecności Aniołów i Świętych, aby oddać siebie i nasze rodziny Twojemu Niepokalanemu Sercu. Najświętsza Maryjo, oddajemy Tobie całe nasze życie: plany, zamiary, pragnienia, czyny, cierpienia, dobra duchowe i doczesne, duszę i ciało, wolę i wolność, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, godzinę śmierci i całą wieczność, a nadto naszych bliskich i dzieci nienarodzone. Pod panowanie Twojego Niepokalanego Serca oddajemy wszystko, co jeszcze nie należy do Ciebie. Tobie zawierzamy także to, co w naszym życiu rodzinnym jest trudne i bolesne, zwłaszcza rany zadane przez grzech i szatana, prosząc o ich uleczenie. Uwolnij i zachowaj wszystkich od zniewoleń zła oraz ulecz wszelkie konsekwencje grzechów. Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy: rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli. O Maryjo, przez Twoje Niepokalane Serce uczyń każdą chwilę naszego życia czystym aktem miłości do Chrystusa.

Pragniemy pracować, modlić się i cierpieć, walczyć i umierać dla rozszerzenia Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego.

Wzbudź w nas wstręt do grzechu oraz uczyń nasze serca czystymi, mężnymi i pokornymi. Dopomóż, abyśmy stali się wiernymi uczniami i naśladowcami Jezusa. Rozwijaj w naszych rodzinach życie w łasce uświęcającej i wierność sakramentom. Wychowuj w Twojej szkole miłości, abyśmy osiągnęli świętość. Spraw, by nasze rodziny całkowicie należały do Ciebie i wszystko czyniły z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Z Tobą, Maryjo, pragniemy kochać Boga, Kościół, Ojczyznę i im wiernie służyć. Niech przez Twoje Niepokalane Serce, Maryjo, w naszych rodzinach wzrasta Królestwo Najświętszego Serca Jezusowego. Amen.

Komunikaty Kurii Metropolitalnej

  1. Instytut Teologiczny w Łodzi ogłasza rekrutację na studia podyplomowe z etyki dla nauczycieli. Nie tak dawno Minister Edukacji i Nauki zapowiedział zmianę zasad uczęszczania na lekcje religii i etyki w szkołach publicznych. Zakładają one obligatoryjność zajęć etyki dla uczniów, których rodzice nie wyrażą woli zorganizowania przez szkołę lekcji religii. Proponowane przez Instytut studia wychodzą naprzeciw tym zapowiedziom. Niestacjonarne studia – trwające trzy semestry – przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra i które zdobyły już przygotowanie pedagogiczne uprawniające do nauczania w szkole. Celem studiów podyplomowych jest umożliwienie uczestnikom zdobycia uprawnień do nauczania etyki w szkołach podstawowych
    i ponadpodstawowych. Studia rozpoczną się w lutym 2022 roku. Szczegółowe informacje o rekrutacji i studiach zamieszczone są na internetowej stronie Instytutu Teologicznego: www.archidiecezja.lodz.pl/akw-it.

Święta i wspomnienia

Adwent

Adwent… trzy przyjścia Chrystusa - Wyższe Seminarium Duchowne

Adwent (z łac. adventus – przyjście, przybycie) to okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego, a kończy przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym.

Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów:
1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie);
2. czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.
Zwornikiem wszystkich tekstów liturgii adwentowej obydwu części jest czytanie księgi proroka Izajasza. Czytanie to obrazuje tęsknotę za wyczekiwanym Mesjaszem.