Ogłoszenia Parafialne

 Niedziela  Palmowa-05.04.20

  1. Rozpoczęliśmy dzisiaj Wielki Tydzień, który jest przeznaczony na wspomnienie Męki Chrystusa, poczynając od Jego mesjańskiego wjazdu do Jerozolimy dla dokonania swego Paschalnego Misterium, co uczyniliśmy przeżywając dziś Palmową Niedzielę.
  2. We wszystkie dni obowiązuje nas tylko 5 osobowa obecność w kościele.
  3. W środę o g. 18,30 prosimy 3-4 panów ze Wspólnoty św. Józefa o dekorację Grobu Pańskiego i Ciemnicy.
  4. W Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej, którą zakończy przeniesienie Pana Jezusa do Ciemnicy, którą będzie tabernakulum i adoracja do godz. 20;00.
  5. W Piątek liturgia Męki Pańskiej i przeniesienie Pana Jezusa do Grobu. Adoracja do godz. 20;00.
  6. W Wielką Sobotę Wigilia Paschalna, na którą przynosimy świece dla odnowienia przyrzeczeń chrztu św..
  7. Adoracja Pana Jezusa W Grobie  od godz. 8;00 do 18;00. Dla bezpieczeństwa kościół będzie zamknięty. Możemy adorować w kruchcie.
  8. Nabożeństwa Triduum Paschalnego rozpoczynają się o godz. 18;00 .W wielką Sobotę nie będzie poświęcenia pokarmów. Zachęcamy jednak, aby przygotować „święconkę”, którą pobłogosławi ojciec rodziny lub inna osoba, podczas świątecznego śniadania. Modlitwa poświecenia jest na „stronie parafialnej” -poniżej.
  9. Nie będzie Rezurekcji. Msze św. w Wielkanoc rozpoczną się o godz.7;00, jak w niedzielę.
  10. Zachęcamy do duchowego współuczestnictwa poprzez radio, telewizję i internet. Będą liczne transmisje.

Obrzędy błogosławieństw pokarmów na stół wielkanocny

Przepełnieni wielkanocną radością, zasiądziemy do świątecznego stołu i podzielimy się wzajemną życzliwością przy składaniu sobie życzeń. Nowe życie Zmartwychwstałego Pana symbolizuje poświęcone jajko, którym także dzielimy się wzajemnie.
Prośmy Chrystusa Pana, zawsze obecnego wśród tych, którzy Go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny.

Wszyscy modlą się przez chwilę w ciszy

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dzień Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek; prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy, mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.
Chlebie żywy który zstąpiłeś z nieba i w Komunii św. dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów.
Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej Wieczerzy Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia.
Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. W. Amen.

Nie poświęcamy pokarmów wodą święconą.

Święta i wspomnienia

Niedziela Palmowa

Na treść wydarzeń Wielkiego Tygodnia składają się triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy w Niedzielę Palmową, ostatnie dyskusje Chrystusa z Sanhedrynem w świątyni, przepowiednie Chrystusa o zburzeniu Jerozolimy i o końcu świata, Ostatnia Wieczerza i Męka Pańska, wreszcie chwalebne Zmartwychwstanie. Obrzędy liturgiczne tych dni są tak skomponowane, aby ułatwić odtworzenie wydarzeń bezpośrednio związanych z tajemnicą odkupienia rodzaju ludzkiego, pobudzić do refleksji i wielkiej wdzięczności, doprowadzić do pojednania z Bogiem w sakramencie pokuty, odnowić w Kościele pierwotną gorliwość w służbie Bożej. Wielki Tydzień ma tak wysoką rangę w liturgii Kościoła, że nie dopuszcza nawet uroczystości. Gdyby zaś takie wypadły, odkłada się je na czas po Wielkanocy i po jej oktawie (np. uroczystość Zwiastowania).

Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. Liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego mękę i śmierć na krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: “Hosanna Synowi Dawidowemu”. O uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy piszą wszyscy czterej Ewangeliści. Samo to świadczy, jak wielką rangę przywiązują do tego wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa.