Ogłoszenia Parafialne

 Niedziela Miłosierdzia Bożego- 11.04. 2021

 1. W czwartek nie będzie spotkania z kandydatami do bierzmowania. Odbędzie się na początku maja.
 2. Spotkanie z rodzicami dzieci do I komunii św. zostaje także przełożone na niedzielę 25 maja o g. 12;00.
 3. Komunikaty Kurii
 4. Prasa katolicka.

Zapraszamy na 5 pierwszych sobót miesiąca – jako wynagrodzenie za nasze grzechy!

I Sobota Miesiąca – 01 maja 2021 r. godz. 18.00.

Zapraszamy na 5 Pierwszych Sobót Miesiąca poczynając od grudnia 2020 r., a kończąc w maju 2021 r. Matka Najświętsza wezwała nas do tego w Orędziu Fatimskim, by czcić Jej Niepokalane Serce. By ratować siebie i świat, przez 5 pierwszych sobót miesiąca z rzędu należy spełnić 4 warunki: przystąpić do spowiedzi, przyjąć Komunię Świętą, odmówić cząstkę różańca, rozważając jedną tajemnicę różańcową. Wszystkie te 4 warunki należy spełniać w intencji wynagradzającej za bluźnierstwa, zniewagi, obojętność i inne grzechy raniące Niepokalane Serce Maryi. Każdemu, kto przez 5 miesięcy z rzędu odprawi nabożeństwo pierwszo sobotnie według 4 warunków, Maryja obiecuje: „Duszom, które w ten sposób starają się mi wynagrodzić, obiecuję towarzyszyć w godzinie śmierci z wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia”.

Nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca
mają w dzisiejszych czasach kolosalne znaczenie. 
Nie tylko ratują dusze biednych grzeszników, 
ale są też realnym ratunkiem dla Kościoła i świata.
Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników! 
Bóg chce je uratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie 
nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. 
A zatem, by ratować siebie i świat, 
przez 5 pierwszych sobót miesiąca z rzędu 
spełnij 4 warunki, o które prosiła Maryja 
w kolejnym objawieniu, 10.12.1925 r. w Pontevedra:
przystąp do spowiedzi przyjmij 
Komunię Świętą odmów część różańca przez 15 min. 
rozważaj jedną lub kilka tajemnic różańcowych
Pamiętaj, aby wszystkie 4 warunki spełniać 
w intencji wynagradzającej za bluźnierstwa, 
zniewagi, obojętność i inne grzechy raniące 
Niepokalane Serce Maryi. Każdemu, kto przez 5 miesięcy z rzędu odprawi 
nabożeństwo pierwszo sobotnie według 4 warunków, 
Maryja obiecuje: Duszom, które w ten sposób
starają się mi wynagrodzić, obiecuję towarzyszyć 
w godzinie śmierci z wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia.
 
Więcej informacji na www.soboty.pl

Komunikaty Kurii Metropolitalnej

                                       Dyspensa
  
Mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie zdrowia i życia, udzielam
 (zgodnie z kanonami: 87 §1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego)
 dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta 
nakazane do dnia 17 kwietnia 2021 roku następującym wiernym 
archidiecezji łódzkiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie:
 a. w podeszłym wieku,
 b. z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
 c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują
 nad nimi bezpośrednią opiekę,
 d. które czują obawę przed zarażeniem,
 e. objętym kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym,
 f. wszystkim, którzy w wyniku ograniczeń prawnych 
nie będą mogli uczestniczyć we Mszy św. 
  
 Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność w te dni na Mszy świętej
 nie jest obciążona grzechem.
 Jednocześnie korzystających z dyspensy zachęcam do udziału
 we Mszy świętej w dni powszednie, z zachowaniem roztropności
 wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych.
 Zachęcam również, aby osoby korzystające z dyspensy trwały 
na osobistej i rodzinnej modlitwie, i do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła 
poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.               
  
                                                            
                                                                                               X Grzegorz Ryś
                                                                                    Arcybiskup Metropolita Łódzki
   

Komunikat o odpustach na Rok Świętego Józefa1

Penitencjaria Apostolska z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka, udzieliła daru specjalnych Odpustów wiernym odpowiednio dysponowanym i pod zwykłymi warunkami:

Dyspozycja wiernego i zwyczajne, konieczne warunki do zyskania odpustu zupełnego:

 • Oderwanie się w duchu od wszelkiego grzechu, nawet lekkiego,
 • sakramentalna spowiedź2,
 • Komunia eucharystyczna
 • modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego.
 1. Uczynki pobożne, z jakimi związane jest zyskanie Odpustu zupełnego z racji Roku Świętego Józefa:
 1. Wierni, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.
 2. Wierni, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.

1 Niniejszy komunikat został opracowany na podstawie Dekretu Penitencjarii Apostolskiej z dnia 8 grudnia 2020 r., Prot. n. 866/20/I.

2 Ksiądz Prof. Marian Pastuszko w swojej monografii o odpustach podaje wyjaśnienie tego zapisu dotyczącego warunku spowiedzi sakramentalnej i przyjęcia Komunii świętej. „Wyznanie grzechów w spowiedzi sakramentalnej jest warunkiem sine qua non uzyskania odpustu zupełnego, nawet u wiernego, który nie ma na sumieniu grzechu. Natomiast problemem jest, kiedy w stosunku do czasu wypełnienia czynu obdarzonego odpustem, spowiedź ma się odbyć. Norma 7 konst. Indulgentiarum doctrina i norma 27 Penitencjarii Apostolskiej z 1968 r., norma 23 § 3 Penitencjarii Apostolskiej z 1986 r. oraz norma 20 § 2 Penitencjarii Apostolskiej z 1999 r. stanowią, by spowiedź wiernego zabiegającego o dostąpienie odpustu zupełnego odbyła się w różnych dniach (pluribus diebus) przed wykonaniem dzieła obdarzonego odpustem lub po jego wykonaniu. Moim zdaniem, jeśli nie wiemy, jaki sens ma zwrot o różnych dniach, użyty w konst. Indulgentiarum doctrina (nr 8) i w normach Penitencjarii Apostolskiej, to najbezpieczniej jest trzymać się terminów na spowiedź ustalonych w kan. 931 § 1 KPK z 1917 r., mianowicie, osiem dni przed dopełnieniem czynu obdarzonego odpustem i osiem dni po dopełnieniu tego czynu.

Norma 8 konst. Indulgentiarum dottrina identycznie określa czas przyjęcia Komunii świętej, jak też przystąpienie do spowiedzi, to jest w różnych dniach przed wypełnieniem czynu odpustowego lub po jego wypełnieniu, co przez analogię z kan.931 § 1 KPK z 1917 r. może nastąpić w przeddzień dopełnienia czynu obdarzonego odpustem i w ciągu siedmiu dni po dopełnieniu tego czynu. Jednak ta sama norma 8 konst. Indulgentiarum docrina zaleca, aby wiemy zabiegającyo dostąpienie odpustu zupełnego przyjął Komunią świętą w dniu, wktórym wykonuje czyn obdarzony odpustem.

Według normy 9 konst. Indulgentiarum doctrina po jednorazowym przyjęciu Komunii świętej można uzyskać tylko jeden odpust zupełny”. Por. M. Pastuszko, Odpusty, Kielce 2001, s. 67 – 68.

 • Wierni, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.
 • Wierni, którzy będą powierzać swoją codzienną działalność, pracę opiece Świętego Józefa, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego
 • Wierni, którzy będą wzywać Świętego Józefa w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.
 • Wierni, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa lub Akatyst do Świętego Józefa, lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.
 • Odpust zupełny w dni poświęcone Świętemu Józefowi:

Wierni, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, szczególnie w dniach jemu poświęconych, tj.: 19 marca 2021, 1 maja 2021 r., w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, czy też 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.

Odpust zupełny dla wiernych w okolicznościach pandemii COVID-19.

W sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.

Ujednolicone teksty modlitw w języku polskim oraz melodie sekwencji liturgicznych stosowanych w Lekcjonarzu. Wszystkie teksty załączone są poniżej w pliku pdf.

Święta i wspomnienia

Święto Miłosierdzia Bożego

Zgodnie z pragnieniem Kościoła, w Wigilię Paschalną w Wielką Noc katechumeni przyjmują chrzest (i pozostałe sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego). Zmartwychwstaniu Pana towarzyszy zmartwychwstanie tych, którzy byli w grzechu. Wierni otrzymywali je przez wyznanie win i ich odpuszczanie, katechumeni zaś – przez wodę chrztu świętego. Neofici otrzymywali wówczas białe szaty jako symbol niewinności, jaką otrzymali na chrzcie. Ubrani w te szaty, neofici szli z kaplicy chrzcielnej do kościoła, by uczestniczyć w Ofierze Mszy świętej wraz z całą gminą chrześcijańską już jako jej pełnoprawni członkowie. W tych szatach przychodzili codziennie do kościoła, by uczestniczyć w Najświętszej Eucharystii. Wtajemniczano ich wówczas w czasie specjalnie do nich skierowanych homilii o sakramentach: chrztu, bierzmowania i Eucharystii (sakramenty mistagogiczne). Tak było aż do soboty, w którą składali białe szaty i oddawali je szafarzowi, by mogły służyć także innym.
W Niedzielę Przewodnią, czyli pierwszą po Wielkanocy, nowo ochrzczeni w Rzymie w uroczystej procesji udawali się do kościoła św. Pankracego, by uczestniczyć we Mszy świętej. Uczestniczyli w niej już w swoim zwykłym odzieniu świątecznym. Na tę uroczystość specjalnie wybrano kościół stacyjny św. Pankracego, by podkreślić, że młodzieniec ten do godowej szaty niewinności dodał purpurę krwi męczeńskiej. Przykład dzielnego młodzieńca miał być zachętą dla “nowo narodzonych” dzieci Bożych i Chrystusowego Kościoła, by dla zachowania niewinności, otrzymanej na chrzcie, byli gotowi na wszelkie ofiary. O tych narodzinach mówi zaraz na wstępie pieśń na wejście do kościoła: “Jak niedawno narodzone niemowlęta, alleluja, pragnijcie duchowego, czystego mleka, alleluja, alleluja”. Słowa pieśni są wyjęte z Listu św. Piotra Apostoła.

Jezu, ufam Tobie!

W jednym z objawień, jakie otrzymała święta siostra Faustyna Kowalska, Pan Jezus wyraził życzenie, aby Niedziela Biała była obchodzona również jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Niedziela ta bowiem zamyka faktycznie cykl naszego Odkupienia. Pan Jezus przez swoje zmartwychwstanie zamyka swoją działalność zbawczą na ziemi w sensie historycznego wydarzenia. Wiemy bowiem, że dzieło zbawienia trwa nadal i trwać będzie po wszystkie czasy aż do skończenia świata. Prawda o Bożym miłosierdziu przewija się przez całe dzieje ludzkości. W raju Pan Bóg daje zrozpaczonym pierwszym ludziom nadzieję zbawienia i wyzwolenia z mocy szatana. Rodzaj ludzki tak wiele otrzyma, że Kościół nie zawaha się swoim kapłanom kłaść w usta w hymnie Exultet słów: “O szczęśliwą wino!”. Kiedy Kain zamordował brata, usłyszał głos: “Gdzie jest twój brat, Abel?” A jednak Pan Bóg daje mu czas do opamiętania i pokuty. Dlatego otrzymuje nawet tajemnicze znamię, by nikt nie ważył się go dotknąć