Chrzest

Rodzice pragnący, aby ich dziecko zostało ochrzczone, przedstawiają w kancelarii parafialnej:

  • akt urodzenia dziecka z USC
  • świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa przez rodziców dziecka
  • zaświadczenia chrzestnych, że mogą być rodzicami chrzestnymi (do ważności chrztu wymagany jest jeden chrzestny)
  • zgodę swojego księdza proboszcza na chrzest w naszej parafii, jeśli rodzina mieszka na terenie innej parafii

Ponadto:

   6. W czasie Mszy świętej „chrzcielnej” należy przystąpić do

       Komunii świętej. Dobrze jest ofiarować tę Komunię intencji

       dziecka.

   7. Dobrym zwyczajem jest zamówienie Mszy świętej w

       intencji dziecka w rocznicę chrztu świętego.

Kto może być chrzestnym?

Rodzice chrzestni odgrywają wielką rolę w życiu małego chrześcijanina. Dlatego rodziców chrzestnych dziecka powinno się bardzo starannie wybrać. Kto nie może być matką lub ojcem chrzestnym?
Prawo kanoniczne wyraźnie określa rolę rodziców chrzestnych. Ojciec i matka chrzestna nie tylko podają dziecko do chrztu, ale uczestniczą w całym jego życiu religijnym. Wspierają rodziców w wychowaniu dziecka w wierze. Nie powinni więc daleko mieszkać, by móc często widywać się z dzieckiem. W przypadku, gdy rodzice są niewierzący, słabo praktykujący lub w przypadku ich śmierci, wychowanie religijne przechodzi w całości na rodziców chrzestnych.
Kandydat musi być katolikiem po I Komunii Świętej oraz bierzmowaniu. Być osobą głęboko wierzącą i praktykującą.

Dlatego do roli rodziców chrzestnych nie dopuszcza się:

  • osób żyjących w związkach niesakramentalnych (ślub cywilny, konkubinat) lub np. uczniów szkoły średniej niechodzących na religię.
  • osób  niewierzących lub nie praktykujących
  • osób żyjących w tzw. trwałej okazji do grzechu (np. narzeczeni mieszkający ze sobą przed ślubem)
  • osób, które nie mają ukończone 16 lat
  • osób spokrewnionych z dzieckiem w linii prostej (rodzice, dziadkowie, rodzeństwo)
  • osób będących w karach kościelnych