Małżeństwo

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed ślubem z następującymi dokumentami:

  • dokumenty tożsamości
  • świadectwo chrztu św. z adnotacją o przyjętym bierzmowaniu, z zaznaczeniem DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA (uwaga! ważność tego dokumentu to 6 miesięcy)
  • świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej (może być ze szkoły średniej) oraz Poradni Rodzinnej
  • druki z USC do ślubu konkordatowego (ważność 3 miesiące), lub odpis aktu małżeństwa zawartego w USC
  • zezwolenie z parafii narzeczonej lub narzeczonego na przeprowadzenie formalności przedmałżeńskich i pobłogosławienie małżeństwa w naszej parafii, w przypadku, gdy żadne z nich nie mieszka na terenie naszej parafii

Ponadto:

1. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed ślubem ( oczywiście dużo wcześniej można już ustalić termin ślubu ) w celu spisania  protokołu przedślubnego i wygłoszenia zapowiedzi.

2. W tygodniu zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się ze świadkami, aby spisać akt małżeństwa. Przynoszą ze sobą: zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach, zaświadczenie o odbytej pierwszej spowiedzi  przedślubnej ( po zgłoszeniu na zapowiedzi ).